Rajos Judit

A Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny története (2009–2016)

 

Tisztelt Kollégák!

 

A Lázár Ervin anyanyelvi versenyt 2009-ben, a Magyar Nyelv Évében (Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából) indította útjára a Szekszárdi Garay János Gimnázium magyar munkaközössége azzal, hogy hagyományt teremtsen. A Balassi Intézet által kiírt pályázat elnyerése kiváló pénzügyi feltételeket teremtett ahhoz, hogy csatlakozzunk az emlékév országos rendezvényeihez. Ilyen körülmények között került sor az anyanyelvi verseny meghirdetésére az ország középiskoláiban. A pályázat nyújtotta kedvező lehetőségeket kihasználva a verseny döntőjének programját meghívott egyetemi nyelvész oktatók előadásaival is gazdagítottuk.

Anyanyelvi versenyünk neve kiválasztásának két oka volt: egyrészt a névadónk, Lázár Ervin gimnáziumunkban tanult, itt érettségizett 1954-ben. Másrészt írói tevékenységére jellemző, hogy műveinek – különösen a meséknek – a megírásakor nagy hangsúlyt helyezett az anyanyelvünkben rejlő játékosság és humor kihasználására. Munkaközösségünket pedig a verseny elindításával éppen az a cél vezérelte, hogy játékos, nyelvi kreativitást igénylő feladatokkal rádöbbentsük a diákokat anyanyelvünk szépségeire, a nyelvi humort is magában rejtő oldalára, és kialakítsuk bennük az igényes, színvonalas anyanyelvhasználat vágyát. Mindehhez Lázár Ervin művei kiváló forrásul szolgálnak.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a diákok 3 fős csapatokban, együttgondolkodva töprengjenek a megoldásokon. Mindehhez hozzátartozik az is, hogy az írásbeliség mellett lehetőséget biztosítunk a versenyzőknek a szóbeli megnyilatkozásra, sőt a feladatok megoldása során a döntőben előadói-színészi képességeiket is megmutathatják. További érdekesség, hogy az egyik feladat megoldásához a csapatoknak számítógépes ismereteikre és az internet használatára is szükségük van.

A verseny két fordulóból áll: az első forduló feladatait e-mailben küldjük el a középiskoláknak a versenykiírással együtt a tanév elején, szeptemberben. A jelentkező csapatoknak előre megadott határidőre kell visszaküldeniük a megoldásaikat. Az első fordulóban elért eredmények alapján a novemberi döntőbe a legjobb 10 (vagy a jelentkezők számától függően annál kevesebb) csapat jut tovább.

A fent leírtakból is kitűnhet, hogy munkaközösségünk egy olyan anyanyelvi verseny elindítására törekedett, amely több szempontból is újszerű volt az akkor, a 2009-ben létező anyanyelvi versenyek között – és éppen ezért tölthetett be fontos, hiánypótló szerepet. Akkor még nem gondoltuk, hogy versenyünk olyan népszerű lesz mind a középiskolás diákok, mind a felkészítő kollégák körében, hogy az első meghirdetés után hét évvel még mindig nagy érdeklődés övezi. Ennek köszönhetően a Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyt 2016-ban is meghirdettük, és sikeresen meg is valósítottuk. Immár második éve dolgozunk együtt a Pécsi Tudományegyetem Pedagógusképző Karával. Úgy véljük, hogy az együttműködés sikeres: az egyetem három oktatója állítja össze a versenyfeladatokat, és a zsűrizést is ők végzik a döntőn. A verseny ötletgazdáinak és elindítóinak, a Szekszárdi Garay János Gimnázium magyar munkaközössége tanárainak pedig a verseny kiírása, meghirdetése a feladatuk, valamint a döntőnek is a gimnázium ad helyet.

A kezdetektől fontosnak tartjuk, hogy a döntőbe jutott csapatok mindegyikét és felkészítő tanáraikat is méltóképpen jutalmazzuk. Az 1–3. helyezett csapatok és felkészítőik könyvutalványokat, valamint kisebb ajándéktárgyakat kapnak, a többiek pedig könyvcsomaggal és kisebb ajándéktárgyakkal gazdagodhatnak. A jutalmazás és a verseny megszervezésének egyéb költségeit többször sikerült pályázati forrásokból előteremtenünk, de előfordult – például ebben a tanévben is –, hogy ennek híján szponzorokat kellett megnyernünk a verseny támogatására. Ez nem kis feladatot ró a versenyszervezőkre. Minden nehézség ellenére elmondhatjuk azonban, hogy munkaközösségünk továbbra is eltökélt abban, hogy a 2009-ben útjára indított anyanyelvi versenyt a jövőben is megrendezzük. Ezt a törekvésünket erősítik azok a pozitív visszajelzések, dicsérő szavak, amelyekkel a Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyen részt vevő diákok és a felkészítő magyar szakos kollégák ismerik el a munkánkat, szakmai elkötelezettségünket. Többek között az e cikk megírására bátorító kolléganő is kiemelte, hogy versenyünknek egyik fő erénye az a kellemes, oldott hangulatú légkör, amelyet a szervezők a versenyzők és a kollégák számára biztosítottak – egyrészt a diákoknak tetsző, a korosztályuknak megfelelő, érdekes, játékos és gondolkodtató feladatok összeállításával, másrészt a verseny lebonyolításának a módjával.

Ebben a tanévben 2016. november 16-án rendeztük meg a Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny döntőjét Szekszárdon, a Garay János Gimnázium dísztermében. Bízunk benne, hogy jövőre, 2017 őszén ismét találkozunk majd mindazokkal, akik szeretik az anyanyelvi erőpróbákat, a kreatív, gondolkodtató és ugyanakkor játékos nyelvi feladatokat.

 

Üdvözlettel:

 

Szekszárd, 2017. január 12.

 

                                                                                        Rajos Judit

                                                                 igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető

                                                                              Garay János Gimnázium

Rajos, JuditThe history of the Lázár Ervin National First Language Competition 

 

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

   

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2017. évi 2. szám tartalomjegyzékéhez  

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–