DOI: 10.21030/anyp.2018.3.10

Bozsik Gabriella

Ismét Kárpát-medencei helyesírási verseny az egri egyetemen

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke 2017. november 17–18-án, egy év kihagyás után rendezte meg a felsőoktatási intézmények Nagy J. Béla helyesírási versenyének Kárpát-medencei döntőjét és a hozzá kapcsolódó konferenciát. 1987 óta minden alkalommal ez a tanárképző intézmény ad helyet a rangos találkozónak. Szakmai támogatója a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága, amelynek elnöke Prószéky Gábor egyetemi tanár, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója.

November 17-én, pénteken délután Pintér Márta Zsuzsanna, a Bölcsészettudományi Kar dékánja nyitotta meg a szakmai rendezvényt, majd Domonkosi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár köszöntötte a résztvevőket a Líceumban. A többéves hagyománynak megfelelően a hazai és a határon túli intézményekből (a kolozsvári Babeš–Bolyai Tudományegyetem, a komáromi Selye János Egyetem, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem) is érkeztek versenyzők, összesen 18-an. A levezető elnöki teendőket Eőry Vilma, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet tudományos tanácsadója látta el.

Elsőként Prószéky Gábor Magyar nyelvű szövegek pszicholingvisztikai alapú számítógépes elemzése címmel tartott előadást. Ezt követte Misad Katalin (Comenius Egyetem, Pozsony), aki azokat a tulajdonneveket mutatta be és elemezte, amelyeknek az írásmódja ingadozik a szlovákiai magyar sajtóban. Laczkó Krisztina (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) és Mártonfi Attila (MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság) arról szólt, hogy az Osiris Kiadó sokak által használt Helyesírás című kézikönyvének átdolgozásakor – az új, 12. kiadású helyesírási szabályzat megjelenése tette ezt szükségessé – milyen elméleti és gyakorlati problémák merültek föl. Minya Károly (Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza) Internetes támogatás a helyesírásban címmel fejtette ki gondolatait. Ludányi Zsófia (Eszterházy Károly Egyetem, Eger) óraadó oktató, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa a „népi” helyesírási gondolkodást elemezte a nyelvi tanácsadói gyakorlat alapján. Takács Judit (Eszterházy Károly Egyetem) szintén a házigazdák képviseletében a finn helyesírás néhány jellemzőjét villantotta fel. Ezt követően hozzászólásokkal és szakmai vitával zárult a délután.

A szombati verseny a korábbi évekhez hasonlóan egy tollbamondásból és két feladatlap megoldásából állt. Összeállítójuk ezúttal Bozsik Gabriella nyugalmazott főiskolai tanár volt, aki a kezdetektől, immár 30 éve részt vesz a szervezésben és a lebonyolításban.

A versenyzők teljesítményét értékelő bírálóbizottság elnöke Prószéky Gábor volt. A zsűri további tagjai: Bozsik Gabriella ny. főiskolai tanár; Eőry Vilma, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet tudományos tanácsadója; Laczkó Krisztina, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának tagja; Mártonfi Attila, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának tagja; a határon túliak képviseletében Misad Katalin egyetemi docens (Pozsony), valamint H. Tóth István ny. egyetemi docens (Prága).

A szombat délutáni eredményhirdetésen a következőképpen alakult az élmezőny: az első helyezést Csiszárik Katalin, az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója nyerte, felkészítő tanára Zimányi Árpád. Második helyezett Tóth Zsuzsanna Ingrid, a Károli Gáspár Református Egyetemről, felkészítő tanára Heltainé Nagy Erzsébet. A harmadik helyezést Kovács Péter Zoltán, a kolozsvári Babeš–Bolyai Tudományegyetem versenyzője érte el, aki egyben a legjobb határon túli versenyzőnek járó különdíjat is megkapta. Őt Dimény Hajnalka készítette fel a döntőre.

A kétnapos szakmai összejövetel jó hangulatban zajlott le, a fiatalok megismerkedtek a Líceum szépségeivel, értékeivel. Hasznosnak bizonyult a helyesírás számtalan elméleti és gyakorlati kérdéséhez fűződő új probléma megvitatása az előadóknak, a felkészítő tanároknak és nem utolsósorban a leendő magyartanároknak is. A 12. kiadású akadémiai szabályzat ugyanis mindössze néhány éve (2015-ben jelent meg) irányítja helyesírásunkat. Az efféle versenyekre emiatt van nagy szükség, hiszen lehetővé teszik a fiatal tanárjelölteknek határon innen és túl, hogy még gazdagabb szakmai ismeretekkel felvértezve legyenek képesek eredményesen tanítani a helyesírást minden iskolatípusban.

Az alábbiakban bemutatjuk a tollbamondás szövegét, valamint a feladatlapokat és a megoldásokat.

Tollbamondás

Életünk a 3. évezred elején

 

A Földünk kb. 7,5 milliárd lakóját az utóbbi tíz-egynéhány évben számtalan természeti csapás sújtotta, sőt ez napjainkban is folytatódik. Se szeri, se száma a nagy erősségű vissza-visszatérő hurrikánoknak, cunamiknak vagy épp a hatalmas árvizeknek Nyugat-Európától az Egyesült Államokon keresztül a Fülöp-szigetekig. Gondoljunk csak a bangladesiekre vagy a Costa Rica-iakra, akik ezerszám kénytelenek voltak elmenekülni a lakóhelyükről a klímaváltozás okozta tragédiák miatt! Az USA-ban emiatt hozták létre az Országos Hurrikánközpontot, remélve, hogy ennek köszönhetően kevesebb emberáldozattal és kisebb környezetpusztulással kell számolniuk az illetékeseknek. A modern meteorológiai előrejelző készülékek képesek hurrikán- és trópusivihar-figyelmeztetéseket adni jó előre. A szakemberek jóslatai szerint a fokról fokra megnövekedő víztömeg hamarosan az óceánok szintjét megemelve soha nem pótolható kultúrákat, városokat fog megsemmisíteni.

Nemrég, 2017 nyarán a különböző tévécsatornákon az Európa-szerte körbeküldött képek döbbentették meg a nézőket a spanyolországi tűzesetekről. Mekkora érték veszett el a több száz hektárnyi erdő megsemmisülésével! Más kontinensen a mind ez ideig szunnyadó vulkánok hirtelen kitörtek, és települések tűntek el a lávatenger alatt.

A természettudósok oly gyakran emlegetik a lassan közhelyszámba menő globális felmelegedést, amelynek, sajnos, az első negatív jelei már észlelhetők, és beláthatatlan következményei mutatkoznak a növény- és az állatvilágban az Északi-sarktól a Déli-sarkig egyaránt. Gondoljunk csak az édesvíz rohamos fogyására! Afrikában a csecsemő- és kisgyermek-halandóság egyik oka az élelmiszerhiányon kívül a fertőzött víz. A Távol-Keleten és Ázsiában a levegő szennyezettsége aggasztó.

Tudósaink ugyanakkor nem hátrálnak meg. Napról napra újabbnál újabb igen tiszteletreméltó eredmények születnek meg a legtöbb tudományterületen. Jó tanácsként megszívlelendő, hogy valamennyiünknek – környezettudatos életmódot folytatva – meg kell őriznünk természeti kincseinket, kulturált környezetünket a jobb élet reményében.

A feladatlap

1. Válassza ki és húzza alá a helyesen leírt alakokat az alábbi szópárokban!


menü – menü

álhatatos – állhatatos

tüzijáték – tűzijáték

hegeszt – heggeszt

örs – őrs

pelengér – pellengér

nyüves – nyűves

bontat – bonttat

bura – búra

játszuk – játsszuk

Körös – Kőrös

pasztel – pasztell

dülékeny – dűlékeny

menyország – mennyország

csibor – csíbor

orgazda – orrgazda

ördöngös – ördöngős

bilió – billió

mellöl – mellől

balon – ballon

 

2. Egészítse ki a szavakat j-vel vagy ly-nal!


apá…

laká…os

skatu…a

bék…ó

gereb…e

ka…la

borbo…a

gomo…a

roba…

bog…as

bó…a

karva…

dagá…

mihe…t

fo…tatja

dereg…e

nyoszo…a

fo…atja ( a vizet)

bo…hoz

roko…a

fo…togatja


 

3. Alkosson szószerkezeteteket vagy szóösszetételeket a megadott szavakból!


fúvós és vonós zenekar

..........................................................................

virág kötő tanfolyam

..........................................................................

le föl tekintget

..........................................................................

tizenöt ívnyi

..........................................................................

igazság ügyi orvos szakértő

..........................................................................

fogat hajtó világ bajnokság

..........................................................................

mobil telefon elő fizetés

..........................................................................

taj kártya

..........................................................................

fizika házi feladat

..........................................................................

plüss figura

..........................................................................

első filmes rendező

..........................................................................

 

4. Minden oszlopban talál egy hibás helyesírású szót. Karikázza be őket!


oktató-nevelő-munka

negyvenévesforma

köszönőviszony

ötujjú kesztyű

jókedv

nyitvatartás

szélesvásznú

Őszirózsás forradalom

sós kifli

forróital-automata

tb-járulék

fizikaszakkör

fő közlekedési út

érdeklődésre méltó

Zsanett-tel

fotokópia

háromévenként

márkaszervíz

fenyő- és bükkerdő

sebész főorvos

vegyes kar

késő barokk

új keletű

újplatonista

gyapjúszövet

balett-táncos

ugrabugra

futball-labda

tirólatok

nagy hatású


 

B feladatlap

1. Döntse el, hogy mely példákból hiányzik a kiskötőjel és a nagykötőjel! Írja be őket!


Sváb Bajor medence

..................................................................................

Tudor ház

..................................................................................

Karamazov testvérek

..................................................................................

Szent Mihály templom

..................................................................................

olasz német szótár

..................................................................................

D vitamin adagolás

..................................................................................

Márai szobor avatás

..................................................................................

Duna ártér

..................................................................................

fertődi Esterházy kastély

..................................................................................

Gábor Dénes díjas

..................................................................................


 

2. Válassza el minden lehetséges helyen a következő szavakat!


exkirály

..........................................................................

lajstrom

..........................................................................

maximalizmus

..........................................................................

legérdekesebb

..........................................................................

demográfia

..........................................................................

Dessewffy

..........................................................................

Maecenas

..........................................................................

Cambridge

..........................................................................

Dardzsiling

..........................................................................

Boccaccio

..........................................................................

Washington

..........................................................................


 

3. Lássa el a megadott tulajdonneveket képzővel és raggal!


Alapalak:

Ragos (-val, -vel) alak:

Képzős (-i, -s) alak:

 

 

 

Batthyány

.........................................

.........................................

Knezich

.........................................

.........................................

Werbőczy

.........................................

.........................................

Kossuth

.........................................

.........................................

Maupassant

.........................................

.........................................

Dickens

.........................................

.........................................

Thália Színház

.........................................

.........................................

Keleti pályaudvar

.........................................

.........................................

Szépművészeti Múzeum

.........................................

.........................................

Astoria Szálló

.........................................

.........................................

OTP

.........................................

.........................................

NATO

.........................................

.........................................


 

4. A felsorolt földrajzi névi elemekből alkosson tulajdonneveket! Írja be őket a megfelelő oszlopba!

Sár, köz, Duna, Tisza, köze, Holdvilág, árok, Szent István, kút, Szalajka, völgy, Hajdú, Bihar megye, Kodály, körönd, La Manche, csatorna, Petőfi, híd, Mező, föld, Andrássy, út, Niagara, vízesés, Aral, tó, Urál, hegység, San, Marino, köztársaság, Kárpát, Ukrajna, Békás, megyer, Szent Lőrinc, folyó, Lánc, híd, Kis, Szunda, szigetek, Mississippi, folyó, Bükk, hegység

 


Egybeírjuk

Különírjuk

Kötőjellel írjuk

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

 

Megoldás

A feladatlap 

 

1. Válassza ki és húzza alá a helyesen leírt alakokat az alábbi szópárokban!

 

menü – menü

álhatatos – állhatatos

tüzijáték – tűzijáték

hegeszt – heggeszt

örs – őrs

pelengér – pellengér

nyüves – nyűves

bontat – bonttat

bura – búra

játszuk – játsszuk

KörösKőrös

pasztel – pasztell

dülékeny – dűlékeny

menyország – mennyország

csibor – csíbor

orgazda – orrgazda

ördöngös – ördöngős

bilió – billió

mellöl – mellől

balonballon

 

2. Egészítse ki a szavakat j-vel vagy ly-nal!

 

apály

lakályos/lakájos

skatulya

béklyó

gereblye

kajla

borbolya       

gomolya

robaj

boglyas

bója

karvaly

dagály

mihelyt

folytatja

dereglye

nyoszolya

folyatja (a vizet)

bolyhoz

rokolya

fojtogatja

 

3. Alkosson szószerkezeteket vagy szóösszetételeket a megadott szavakból!

 

fúvós és vonós zenekar

fúvós- és vonószenekar

virág kötő tanfolyam

virágkötő-tanfolyam

le föl tekintget

le-föl tekintget

tizenöt ívnyi

tizenöt ívnyi

igazság ügyi orvos szakértő

igazságügyi orvos szakértő

fogat hajtó világ bajnokság

fogathajtó-világbajnokság

mobil telefon elő fizetés

mobiltelefon-előfizetés

taj kártya

tajkártya

fizika házi feladat

fizika-házifeladat

plüss figura

plüssfigura

első filmes rendező

elsőfilmes rendező

   

4. Minden oszlopban talál egy hibás helyesírású szót. Karikázza be őket!

 

oktató-nevelő-munka

negyvenévesforma

köszönőviszony

ötujjú kesztyű

jókedv

nyitvatartás

szélesvásznú

Őszirózsás forradalom

sós kifli

forróital-automata

tb-járulék

fizikaszakkör

fő közlekedési út

érdeklődésre méltó

Zsanett-tel

fotokópia

háromévenként

márkaszervíz

fenyő- és bükkerdő

sebész főorvos

vegyes kar

késő barokk

új keletű

újplatonista

gyapjúszövet

balett-táncos

ugrabugra

futball-labda

tirólatok

nagy hatású

 

 

B feladatlap

 

1. Döntse el, hogy mely példákból hiányzik a kiskötőjel és a nagykötőjel! Írja be őket!

 

Sváb Bajor medence

Sváb–Bajor-medence

Tudor ház

Tudor-ház

Karamazov testvérek

Karamazov testvérek

Szent Mihály templom

Szent Mihály-templom

olasz német szótár

olasz–német szótár

D vitamin adagolás

D-vitamin-adagolás

Márai szobor avatás

Márai-szobor-avatás

Duna ártér

Duna-ártér

fertődi Esterházy kastély

fertődi Esterházy-kastély

Gábor Dénes díjas

Gábor Dénes-díjas

 

2. Válassza el minden lehetséges helyen a következő szavakat!

 

exkirály

ex-ki-rály

lajstrom

lajst-rom

maximalizmus

ma-xi-ma-liz-mus

legérdekesebb

leg-ér-de-ke-sebb

demográfia

de-mog-rá-fi-a

Dessewffy

Des-sew-ffy

Maecenas

Mae-ce-nas

Cambridge

Camb-ridge vagy Cam-bridge

Dardzsiling

Dar-dzsi-ling

Boccaccio

Boc-cac-cio

Washington

Wa-shing-ton

 

3. Lássa el a megadott tulajdonneveket képzővel és raggal!

 

Alapalak:

Ragos (-val, -vel) alak:

Képzős (-i, -s) alak:

 

 

 

Batthyány

Batthyányval

batthyánys

Knezich

Knezichcsel

kneziches

Werbőczy

Werbőczyvel

werbőczys

Kossuth

Kossuthtal

kossuthi

Maupassant

Maupassant-nal

maupassant-i

Dickens

Dickensszel

dickensi

Thália Színház

Thália Színházzal

Thália színházi

Keleti pályaudvar

Keleti pályaudvarral

Keleti pályaudvari

Szépművészeti Múzeum

Szépművészeti Múzeummal

szépművészeti múzeumi

Astoria Szálló

Astoria Szállóval

Astoria szállói

OTP

OTP-vel

OTP-s

NATO

NATO-val

NATO-i, NATO-s

 

4. A felsorolt földrajzi névi elemekből alkosson tulajdonneveket! Írja be őket a megfelelő oszlopba!

 


Egybeírjuk

Különírjuk

Kötőjellel írjuk

Sárköz

Kodály körönd

Holdvilág-árok

Mezőföld

Petőfi híd

Szent István-kút

Lánchíd

Urál hegység

Szalajka-völgy

Békásmegyer

San Marino Köztársaság

Niagara-vízesés

 

Mississippi folyó

Aral-tó

 

Bükk hegyság

Kárpát-Ukrajna

 

La Manche csatorna

Szent Lőrinc-folyó

 

Hajdú-Bihar megye

Kis-Szunda-szigetek

 

Andrássy út

 

 

Duna–Tisza köze

 

 

Bozsik, Gabriella: Spelling contest in the Carpathian Basin organized at Eszterházy Károly University in Eger

 

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2018. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez     

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–