Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Parapatics Andrea

Rokon Népek Napja a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban

 

Tisztelt Szerkesztőség! Kedves Kollégák!

 


Csepregi Márta az Anyanyelv-pedagógia 2013. évi 2. számában hívta fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Országgyűlés 2013. április 8-án minden év októberének harmadik szombatját a finnugor nyelvrokon népek napjává nyilvánította (Csepregi 2013). A tanulmányt olvasva elhatároztuk kollégáimmal a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium humán munkaközösségében, hogy iskolánkkal csatlakozunk a Rokon Népek Napjához, amelyről már a XX. század első felében is megemlékeztek nemcsak Magyarországon, hanem Finnországban és Észtországban is. Ezt a hagyományt élesztette most fel a döntés értelmében a Reguly Antal Társaság (Csepregi 2013).

Október közepére tehát tablót állítottunk fel az iskola egyik fő közösségi terén. A kiállítás alapja a finnugor népek zászlaja volt, amelyet a Finnugor Népek VI. Világkongresszusán fogadtak el. A lengyel – de finnugrisztikát tanuló és a heraldika (címertan), valamint vexillológia (zászlótan) iránt érdeklődő – tervező, Szymon Pawlas ügyelt arra, hogy a végeredmény tükrözze az egyes finnugor népek zászlóinak színeit és formáit. A fő motívumokat a három független államiságú finnugor nép zászlói – a finn, az észt és a magyar – adják, de szerepel rajta az udmurt és a mordvin (valamint a székely) zászlóban található nyolcágú csillag is. A zászló saját eleme a különböző színű csíkok szövetmintája, amely nemcsak a finnugor népek hagyományos tevékenységét, hanem az összefogást is jelképezi (Fejes 2012).

 

 

1. kép

A kész tabló

 

A tablóra főként a Reguly Antal Társaság ismeretterjesztő írásaiból válogattunk – fontosnak tartottuk például a rokonság fogalmának a tisztázását (Tamás–Csáji 2012), de bemutattuk magát a társaságot is (Csúcs 2012) –, valamint a Csepregi Márta (2013) által ismertetett, Madártávlatból című interaktív számítógépes programból is sok színes ábrát felhasználtunk (pl. Uráli népek Európában; Rokon nyelvi szavak a természet, a háztartás, a testrészek és a számok témaköréből) (1). További érdekességként szerepelt a tablón néhány kép a különböző finnugor népek népviseletéről, életkörülményeiről és az uráli tájról (Nanovfszky 2004). A kiállított anyagok az ebben az időszakban megrendezett diáknapi vetélkedő részét képezték, így a gyerekeknek az osztályok közötti versengés miatt is érdekükben állt a tabló részletes tanulmányozása.

A megemlékezésképp rendezett kiállítás kiegészítette és szemléltető anyagokkal támasztotta alá (az iskolánkban) a 12. évfolyamon tanított ismereteket a nyelvrokonság témaköréről, míg az alsóbb évfolyamos diákok számára megalapozta a később elsajátítandó tudást. Terveink szerint a következő években a kiállítás egy-egy finnugor nép bemutatására fektet hangsúlyt, ezzel hozva közelebb a tanulókat azokhoz a kultúrákhoz, amelyek legtöbbjük érdeklődési körétől – egyelőre – távolabb állnak, és amelyeknek a megismerésére a kötelező iskolai tananyagban sem nyílik széles lehetőség.

 

                                                                        Tisztelettel:

 

2013. október 22.

 

                                                                                   dr. Parapatics Andrea

                                                                                középiskolai magyartanár

 

Irodalom

 

Csepregi Márta 2013. Nyelvrokonságról – betűvel, képpel, hanggal. Anyanyelv-pedagógia 2.http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=453 (2013. augusztus 10.)

Csúcs Sándor 2012. A Reguly Társaság rövid történetehttp://www.regulytarsasag.hu/a-tarsasagrol-2/a-reguly-tarsasag-rovid-tortenete/ (2013. október 10.)

Fejes László 2012. Milyen lesz a finnugor zászló? Nyelv és Tudomány.http://www.nyest.hu/renhirek/milyen-lesz-a-finnugor-zaszlo (2013. szeptember 25.)

Nanovfszky, György (ed.) 2004. The Finno-Ugric World. Teleki László Foundation. Budapest.

Tamás Ildikó – Csáji László Koppány 2012. A rokonság fogalma az egyes tudományágakban.http://www.regulytarsasag.hu/nyelvrokonaink-14-testver/a-rokonsag-fogalma-az-egyes-tudomanyagakban/ (2013. március 29.)

 

(1) Madártávlatból. Interaktív szemléltető tananyag a finnugor nyelvrokonságról.
http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol
 (2013. október 10.) 

 

Parapatics, Andrea: The Day of Related Peoples at Batsányi János Secondary Grammar School and College 

 
Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2013. évi 4. szám tartalomjegyzékéhez  

 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–