Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Szőke Máté – Melhardt Gergő

Az Eötvös Collegium és az Eötvös József Tanulmányi Verseny – Perspektíva és pedagógia

 

Tisztelt Szerkesztőség! Kedves Olvasók!

 

Magyarország első szakkollégiuma, az 1895-ben Eötvös Loránd által alapított Eötvös József Collegium szakmai életében a kezdetektől kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak. A Collegium hallgatói saját tudományos munkájuk és az aktív közösségépítő tevékenység mellett fontosnak tartják a középiskolásokkal, a leendő egyetemistákkal való kapcsolattartást is. E törekvés egyik legfontosabb eleme az évente megrendezett Eötvös József Tanulmányi Verseny. A versenyt 2011-ben indította útjára két egykori collegista, azóta a hallgatók az intézmény érdekképviseleti szervével, a szakkollégiumi Választmánnyal karöltve járulnak hozzá a verseny évenkénti lebonyolításához. A 2014/2015-ös tanévben tehát már negyedszer szerveztük meg a színvonalas rendezvényt.

A verseny célja a középiskolai tananyag figyelembevételével az egyetemi tanulmányokra történő ráhangolás, az ottani kihívásokra való felkészítés. Ennek megfelelően a versenyt szakmai oldalról támogató műhelyeink igyekeznek a versenyzőket a későbbiek szempontjából hasznos ismeretanyagokkal és olvasmányokkal tarkított kihívás elé állítani. Minden évben többféle szekcióban hirdetünk versenyt, a szekciók beosztása pedig részint a középiskolai tantárgyi beosztás, részint az egyetemi szakok tükrében valósul meg. Így például az irodalom és a nyelvészet két külön szekciót alkot, annak ellenére, hogy a hagyományos bölcsészkari magyar szakos alapképzésben a két tudományterület egyszerre van jelen.

Az ország összes középiskolása számára nyitva áll a verseny, ám lényegét tekintve mégis eltér a hasonló jellegű megmérettetésektől. Nem tekintjük konkurensének sem az OKTV-t, sem az érettségi vizsgákat. Azt tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a döntőbe jutott középiskolások betekinthessenek az egyetemi és a collegiumi tudományos munkába és közösségbe, továbbá hogy egy hallgatók alkotta, felkészült szakmai csoport előtt adhassanak számot tudásukról. Nem előre megtanult anyag felmondását várjuk tőlük, hanem azt, hogy a középiskolájukban megszerzett tudást képesek legyenek másképp megközelíteni és feldolgozni. Vagyis azt szeretnénk, ha képesek volnának kritikusan viszonyulni a gimnáziumban megszerzett tudáshoz, és a hagyományos iskolai feladatokból és számonkérésekből kizökkentve gondolataikat kreatív módon, őszintén és intellektuális formában közölnék. Célunk továbbá az is, hogy a diákok megtapasztalhassák intézményünk légkörét, amelyet a XX. századi Magyarország tudományos életében maradandót alkotó egykori tagok öröksége mellett a jelenkor kihívásainak megfelelő, átlagon felüli szakmaiság is alakít és meghatároz.

A versenyfelhívást a lebonyolításban felelős hallgatói bizottság közvetítésével a collegisták alkotta szakmai műhelyek tagjai teszik közzé a szekcióknak megfelelően. A felhívásban többnyire színvonalas tudományos értekezést várunk a jelentkezőktől egy megadott témában, amely a tudományterületen való jártasságot, kreativitást, illetve lelkesedést kíván meg a versenyzőtől. A döntőt mindig a Collegium épületében rendezzük meg. Itt a szakmai programokat hallgatók vezetésével tartott beszélgetések színesítik, amelyeken elsősorban a középiskolások motivációja és jövőképe kerül előtérbe, eszmecserét folytatunk a tapasztalatainkról. Igyekszünk olyan kötetlen beszélgetést kezdeményezni, amely a tehetséges, végzős gimnazisták számára hasznos információkkal szolgálhat az egyetemi jelentkezéssel és a későbbi tanulmányaikkal kapcsolatban, és ez – a visszajelzések alapján – jelentős tetszést váltott ki a középiskolásokból. A verseny sajátossága többek között az itt közvetíteni kívánt közösségi élményben és az élményszerű versenyzésben érhető tetten.

Tapasztalataink alapján elsősorban a szaktanárok hívják fel diákjaik figyelmét a lehetőségre, és maguk az általunk már ismert tanárok tartanak (esetenként akár többéves) kapcsolatot is a szervezőkkel. A műhelyek a név nélkül továbbított dolgozatokat maguk bírálják el, a Tudományos Bizottság tagjai ennek megfelelően értesítik a döntőről a jelentkezőket. Budapestről elsősorban aktív filozófiatanárok irányításával küldtek dolgozatokat, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium diákjai pedig az angol és az irodalom szekcióba is nagyszámban jelentkeztek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a kisebb műhelyek által kiírt pályázatokra jelentkezők is: az orientalisztika és a latin nyelvi szekció vezetői meglepően színvonalas munkákkal és a legmesszebbmenőkig motivált fiatalokkal találkoztak. E sikerek mögött is jelentős tanári munka áll. Az ilyen iskolák oktatóiban felkeltett érdeklődést már csak azért is könyveljük el sikerként, mert a verseny végén kitöltött kérdőív alapján leginkább az ő diákjaik élték meg a versenyt egyfajta betekintésként a Collegium élő és élhető légkörébe. A nap végére pedig minden döntős értékes könyvekkel és (remélhetőleg) nagyon jó élményekkel gazdagodott.

Az EJTV tehát egyfajta perspektívatágításként szolgál, a Collegium utánpótlása tekintetében pedig kiemelkedő szerepet kap, hiszen döntőseink nagy részét minden évben viszontlátjuk a nyári felvételin is, és reméljük, később sokakat akár – az itt folyó tudós-tanár képzés lecsapódásaként – a katedrán is. Az idén harmadszor megrendezett tehetségtábor is összefonódik az EJTV-vel, hiszen az idei évtől a verseny díjazottjait is szívesen látjuk az ötnapos rendezvényen, amelynek legfőbb célja, hogy „belülről” mutassa meg a diákoknak az egyetemi és a szakkollégiumi munkát. Ilyenkor a bemutató órák, meghívott vendégek előadásai mellett az ELTE megismerése és budapesti városnézés, kulturális programok is színesítik a középiskolások itt töltött napjait.

Végül néhány hasznos tudnivalót szeretnénk megosztani Önökkel. A verseny meghirdetése mindig a tanév végén történik, ilyenkor a legtöbb magyarországi gimnáziumba eljuttatjuk a felhívást vagy a plakátot, és ugyanakkor az interneten is elérhetővé tesszük. Az első, írásbeli fordulók beküldési határideje általában novemberre esik, de ez szekciónként változhat. A második fordulót, amelynek már a Collegium ad helyet, december első szombatján rendezzük meg. Minden collegiumi eseményről naprakész információt találnak a honlapon: www.eotvos.elte.hu, illetve a Választmány oldalán:  www.ejcvalasztmany.wordpress.com.

 

Reméljük, a következő években Önöket és tanítványaikat is vendégeink között tisztelhetjük!

 

                                                                       Üdvözlettel és köszönettel,

Budapest, 2015. január 18.

 

                                                                                     Szőke Máté

a Választmány Tudományos Bizottságának elnöke

                                                                                    Melhardt Gergő

                                                                               a Választmány alelnöke

Szőke, Máté – Melhardt, GergőEötvös Collegium and the József Eötvös Science Competition – Perspectives and pedagogy

Az írás szerzőiről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2015. évi 1. szám tartalomjegyzékéhez    

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–