Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XIV. évfolyam

2021. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Svindt Veronika: A kommunkáció rejtett zavara: a pragmatikai kommunikációs zavar

Imrényi András: Topik? Fókusz? Javaslatok a szórend tanításának megújításához

Mendrey Zsófia: Digitális és nyomtatott szövegek olvasásértésének mérése középiskolai diákok körében

Műhely

Takács Judit: A nyelveredet-nyelvrokonság témakör oktatása projekttel. Módszertani lehetőségek és tanári tapasztalatok

Urbán Péter: A memoritertanulás és a digitális oktatás az anyanyelvi nevelésben

Szemle

Sólyom Réka: Kommunikációs gyakorlatok (H. Tomesz Tímea)

Benkő Zsuzsanna – Csájiné Knézics Anikó: Tedd élménnyé az olvasást! Kooperatív technikák — kortárs irodalom az alsó tagozaton (G. Gődény Andrea)

Kitekintő

Parapatics Andrea: Az anyanyelvi nevelés kérdéseinek vizsgálata határok és korlátok nélkül

Daróczy Anna: Az Informationen zur Deutschdidaktik folyóirat

Mozaik

Kathi Veronika: A digitális kultúra fenntarthatóságáról – műhelykonferencia a Pannon Egyetemen

Antalné Szabó Ágnes: Lehetőségek egy kortárs mentorprogramban

Postaláda

Jakab Katalin Edit: A tanárjelöltek hosszú gyakorlata mentorszemmel

Polák István: Nyelvünk néhány új tartalmú szaváról

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–