XIV. évfolyam

2021. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Svindt Veronika: A kommunkáció rejtett zavara: a pragmatikai kommunikációs zavar

Imrényi András: Topik? Fókusz? Javaslatok a szórend tanításának megújításához

Mendrey Zsófia: Digitális és nyomtatott szövegek olvasásértésének mérése középiskolai diákok körében

Műhely

Takács Judit: A nyelveredet-nyelvrokonság témakör oktatása projekttel. Módszertani lehetőségek és tanári tapasztalatok

Urbán Péter: A memoritertanulás és a digitális oktatás az anyanyelvi nevelésben

Szemle

Sólyom Réka: Kommunikációs gyakorlatok (H. Tomesz Tímea)

Benkő Zsuzsanna – Csájiné Knézics Anikó: Tedd élménnyé az olvasást! Kooperatív technikák — kortárs irodalom az alsó tagozaton (G. Gődény Andrea)

Kitekintő

Parapatics Andrea: Az anyanyelvi nevelés kérdéseinek vizsgálata határok és korlátok nélkül

Daróczy Anna: Az Informationen zur Deutschdidaktik folyóirat

Mozaik

Kathi Veronika: A digitális kultúra fenntarthatóságáról – műhelykonferencia a Pannon Egyetemen

Antalné Szabó Ágnes: Lehetőségek egy kortárs mentorprogramban

Postaláda

Jakab Katalin Edit: A tanárjelöltek hosszú gyakorlata mentorszemmel

Polák István: Nyelvünk néhány új tartalmú szaváról

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–