Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Tóth Mariann

Az anyanyelv és a magyarság szolgálatában

 

Kedves Olvasók!

 

Anyanyelvünk a múltunk őrzője, identitásunk alapja, ezért védelme fontos feladatunk. Ebben a folyóiratban ezt nem kell bizonygatni, de nem lehet róla eleget beszélni. Anyanyelvünk alakulásában elsődleges szerepe van az anya-gyermek kapcsolatnak, de meghatározó a gyermeket körülvevő környezet nyelvi mintája is. Mindennek a diaszpórában élő magyar gyermekek számára különös jelentősége van. A nyelv megtartó erő, továbbadása kötelesség. „Az egészséges nemzetiségnek pedig fő kísérője a nemzeti nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él...” (Széchenyi 2002). E nemes cél elérésében fontos szerepet vállalnak a külföldön élő, magyar anyanyelvű pedagógusok is. Sokrétű munkájukról a frissen kitüntetett, Amerikában élő Kerekes Judit mintáján keresztül is képet kapunk.

Kerekes Judit ez év szeptember 16-án a magyarság érdekében kifejtett tevékenységéért a Magyarország Barátai Alapítványnak (= MBA) a díját vehette át. Az MBA világszerte figyelemmel kíséri a magyarok társadalmi, kulturális, tudományos sikereit, erősíti a kapcsolatot az anyaország és a diaszpóra magyarjai között.

 

 

1. kép

A Magyarország Barátai Alapítvány díjai (1)

 

Kerekes Judit több évtizede került Amerikába, a City University of New York Matematika Tanszékének a vezetője. Szakmai munkája mellett jelentős szerepet vállalt és vállal az amerikai magyar közösségekben és az ott élő gyermekek magyar nyelvi fejlesztésében. 20 éven át volt tagja a New York-i Magyar Színháznak, 10 évig vezette a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tisztjeként a Magyar Nyári Iskolatábort, ahol a gyerekek lehetőséget kaptak a magyar nyelv és kultúra megismerésére, gyakorlására. Létrehozta az Amerikai Magyar Nyári Egyetemet azokért a gyerekekért, akik 14 évesen kikerülnek a hétvégi magyar iskolákból. Bevonta a tábor életébe a környékbeli felnőtt magyarokat is az irodalmi, történelmi és néprajzi háttér megerősítésére. Több magyar iskolában tanított, magyar óvodák tanácsadója volt. Az American Hungarian Federation főtitkára, az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány kurátora, a Diaszpóra Tanács tagja. A Kanadai–Amerikai Magyar Iskolák Szövetségének két alkalommal volt választott vezetője. Egyik alapítója és elnöke, ma társelnöke az Amerikai Magyar Iskolák Találkozójának, amely 22 államban 33 magyar iskolához, több mint ezer gyerekhez ér el. Továbbképzést nyújtanak a hétvégi magyar iskolák számára, ahol nemcsak pedagógusvégzettségűek foglalkoznak a gyerekekkel. Online szakmai előadásokkal segítenek, és egyszer egy évben valamely témához kapcsolódva jelenléti vagy online konferenciát szerveznek (Kerekes 2014), ahová neves magyarországi szakembereket is hívnak. Kerekes Judit mindemellett segíti a magyar emigránsok boldogulását, szakmai előrehaladását, a magyarság ismertté tételét, jó hírének védelmét. Sokat tett az amerikai magyar egyházakért is. Hazájával szoros kapcsolatban áll, rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, és segíti az együttműködést a hazai és az amerikai egyetemek, kutatók között. Jelmondata: „Nem az a fontos, amit én csinálok, hanem az, hogy együtt mit tudunk elérni.”

 

Sopron, 2023. szeptember 17.

 

Barátsággal:

            Tóth Mariann

nyugalmazott címzetes egyetemi docens, főtanácsos

Soproni Egyetem

 

Irodalom

 

Kerekes Judit 2014. Beszámoló az Amerikai Magyar Iskolák Találkozójáról. Anyanyelv-pedagógia 3. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=532 (2023. szeptember 17.)

Széchenyi István 2002. (1828–1829) Hitel. Neumann Kht. Budapest. https://mek.oszk.hu/06100/06132/html/hitel0009.html (2023. szeptember 17.)

 

(1) A Magyarország Barátai Alapítvány honlapja https://friendsofhungary.hu/ (2023. szeptember 17.)

Tóth, Mariann: In the service of the mother tongue and the Hungarian people

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2023. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–