Kalmár Barbara

A kommunikáció fejlesztése a Tanítsunk Magyarországért Programban

 

Kedves Olvasók!

 

Mentorhallgató vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Tanítsunk Magyarországért Programban. Az ELTE 2020-ban csatlakozott az országos, kortárs mentorprogramhoz, amelynek keretében hallgatóként hátrányos helyzetű régiókban élő felső tagozatos tanulókat mentorálunk Pest és Nógrád megyei partneriskolákban. A program célja „támogatást nyújtani a nehezebb helyzetben levő kistelepüléseken élő általános iskolai tanulóknak, hogy sikeresen boldoguljanak az életben, hogy minél eredményesebbek legyenek az iskolában, és kinyíljon számukra a világ, szakmát tanuljanak, középiskolában, sőt azon túl is folytassák a tanulmányaikat” (Antalné Szabó 2021: 97).

Tanárszakos hallgatóként rögtön felkeltette az érdeklődésemet a program, és már az induláskor jelentkeztem a felkészítő kurzusra. Majd három éven keresztül a Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskolában mentoráltam egy négyfős tanulócsoportot a 6. osztálytól a 8. osztályig, hétről hétre találkoztam, foglalkoztam velük. A mentorálás folyamán mi magunk is sokat fejlődünk, hiszen a program „nemcsak a támogatott tanulóknak jelent fejlődést, tanulást, hanem a részt vevő valamennyi szereplő […] számára is folyamatosan épülő szakmai közösséget jelent, amelyben az egymástól tanulás, a tudásmegosztás kiemelt érték” (Tókos 2023: 79). Az iskola életébe való bekerülés, a tanulókkal és a program résztvevőivel a közös munka hozzáadott az együttműködési és az alkalmazkodó készségemhez, kitartóbb és türelmesebb lettem. Ezek olyan tapasztalatok, amelyek a jövőben nemcsak magyar szakos tanárként, hanem bármilyen más munkahelyi környezetben is hasznosak lehetnek.

„A sikeres mentori munka egyik leglényegesebb eleme a kommunikáció. Elengedhetetlen, hogy a mentor egyértelműen kommunikáljon, hatékonyan és empatikusan tudjon a mentoráltakkal beszélgetni, legyen képes figyelmesen meghallgatni őket” (Tókos 2023: 89). Az asszertív kommunikáció fejlesztésére már a felkészítő kurzus során nagy hangsúlyt fektetnek az oktatók. Nemcsak azért, hogy maguk a mentorok sajátítsák el ezt a kommunikációs formát, hanem azért is, hogy megpróbálják ezt a gyermekeknek átadni, hiszen a mentorált tanulóknak is szükségük van erre szűkebb és tágabb környezetükben egyaránt. A saját tanulóim körében is ezt tapasztaltam, ezért igyekeztem minél több időt szánni a konfliktuskezelésre és a kommunikáció fejlesztésére. Hasznos segítőtársunk, mentoroknak az oktatóktól és a mentortársaktól tanult technikák, és ötletért fordulhatunk a felkészítő kurzus digitális tankönyvének a Jó gyakorlatok gyűjteménye című fejezetéhez is (Angyal et al. 2021: 121–138). Sok módszertani példatárral ismerkedünk meg a magyartanári képzésben, ezeket is jól hasznosíthatjuk (Kagan 2001; Antalné Szabó et al. 2015; Lázár 2015).

A vitakultúra fejlesztésére jó gyakorlatnak bizonyult a tanulóimnál a véleményvonal (Kagan 2001: 9:10), amely egy olyan mozgásos játék, amikor a tanulóknak egy képzeletbeli vonalon kell elhelyezkedniük attól függően, hogy mi a véleményük egy adott témáról. A vitatéma lehet könnyen eldönthető, például a kutyákat vagy a macskákat szereted jobban, de a korosztálytól függően komolyabb, több kérdést felvető probléma is. A játék arra készteti a tanulókat, hogy vállalják fel saját véleményüket, és közben aktívan hallgassák végig csoporttársukat, ezáltal a játék erősíti az önismeretüket, önbizalmukat, és fejleszti a kompromisszumkészségüket. A mentorálás folyamán több kommunikációs készséget fejlesztő társasjátékot is kipróbáltunk, például az Activity, a Dixit vagy a Blablabla című játékokat, amelyeket a tanulóim is nagyon élveztek.

A mentorált tanulóknak és a mentorhallgatóknak egyaránt sokat ad a mentorprogram. Nem csak a tanárszakos hallgatóknak, de számunkra különösen nagy érték, hogy már korán kipróbálhatjuk magunkat, hogyan tudunk kommunikálni, foglalkozni a ránk bízott gyermekekkel, hogyan vagyunk képesek szót érteni velük.

 

Budapest, 2023. június 20.

 

Üdvözlettel:

 

Kalmár Barbara

magyar szakos mentorhallgató

 

Irodalom

 

Angyal Zsuzsanna – Bereczkiné Záluszki Anna – Farkasné Gönczi Rita – Krisztián Ágota – Lázár Ildikó – Raátz Judit – Szesztay Margit – Vass Dorottea 2021. Hátrányos helyzetű tanulók mentorálása. In: Balogh Judit – Lázár Ildikó – Raátz Judit (szerk.) Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái 6. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest.  https://tkk.elte.hu/dstore/document/6985/Hatranyos_helyzetu_tanulok_mentoralasa.pdf (2023. május 31.)

Antalné Szabó Ágnes – Baditzné Pálvölgyi Kata – Balázs-Piri Péter – Debreczeni Csaba – Kálmán Orsolya – Kovács Máté – Kránicz Eszter – Raátz Judit – Salusinszky Gábor – Szabó Éva 2015. Hatnyelvű digitális metodikai szótár. Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest. http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ (2023. május 31.)

Antalné Szabó Ágnes 2021. Lehetőségek egy kortárs mentorprogramban. Anyanyelv-pedagógia 3. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=914 (2023. május 31.) https://doi.org/10.21030/anyp.2021.3.11

Kagan, Spencer 2001. Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest.

Lázár Ildikó 2015. 39 interkulturális játék. Ötlettár tanároknak az interkulturális kompetencia és a csoportdinamika fejlesztéséhez. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest.

Tókos Katalin 2023. Tudásmegosztás, egymástól tanulás a Tanítsunk Magyarországért Program kurzusain. Anyanyelv-pedagógia 1. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=999 (2023. május 31.) https://doi.org/10.21030/anyp.2023.1.5

Kalmár, Barbara: Developing communication skills in the ′Let′s teach for Hungary′ Programme

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2023. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–