Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Kalmár Barbara

A kommunikáció fejlesztése a Tanítsunk Magyarországért Programban

 

Kedves Olvasók!

 

Mentorhallgató vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Tanítsunk Magyarországért Programban. Az ELTE 2020-ban csatlakozott az országos, kortárs mentorprogramhoz, amelynek keretében hallgatóként hátrányos helyzetű régiókban élő felső tagozatos tanulókat mentorálunk Pest és Nógrád megyei partneriskolákban. A program célja „támogatást nyújtani a nehezebb helyzetben levő kistelepüléseken élő általános iskolai tanulóknak, hogy sikeresen boldoguljanak az életben, hogy minél eredményesebbek legyenek az iskolában, és kinyíljon számukra a világ, szakmát tanuljanak, középiskolában, sőt azon túl is folytassák a tanulmányaikat” (Antalné Szabó 2021: 97).

Tanárszakos hallgatóként rögtön felkeltette az érdeklődésemet a program, és már az induláskor jelentkeztem a felkészítő kurzusra. Majd három éven keresztül a Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskolában mentoráltam egy négyfős tanulócsoportot a 6. osztálytól a 8. osztályig, hétről hétre találkoztam, foglalkoztam velük. A mentorálás folyamán mi magunk is sokat fejlődünk, hiszen a program „nemcsak a támogatott tanulóknak jelent fejlődést, tanulást, hanem a részt vevő valamennyi szereplő […] számára is folyamatosan épülő szakmai közösséget jelent, amelyben az egymástól tanulás, a tudásmegosztás kiemelt érték” (Tókos 2023: 79). Az iskola életébe való bekerülés, a tanulókkal és a program résztvevőivel a közös munka hozzáadott az együttműködési és az alkalmazkodó készségemhez, kitartóbb és türelmesebb lettem. Ezek olyan tapasztalatok, amelyek a jövőben nemcsak magyar szakos tanárként, hanem bármilyen más munkahelyi környezetben is hasznosak lehetnek.

„A sikeres mentori munka egyik leglényegesebb eleme a kommunikáció. Elengedhetetlen, hogy a mentor egyértelműen kommunikáljon, hatékonyan és empatikusan tudjon a mentoráltakkal beszélgetni, legyen képes figyelmesen meghallgatni őket” (Tókos 2023: 89). Az asszertív kommunikáció fejlesztésére már a felkészítő kurzus során nagy hangsúlyt fektetnek az oktatók. Nemcsak azért, hogy maguk a mentorok sajátítsák el ezt a kommunikációs formát, hanem azért is, hogy megpróbálják ezt a gyermekeknek átadni, hiszen a mentorált tanulóknak is szükségük van erre szűkebb és tágabb környezetükben egyaránt. A saját tanulóim körében is ezt tapasztaltam, ezért igyekeztem minél több időt szánni a konfliktuskezelésre és a kommunikáció fejlesztésére. Hasznos segítőtársunk, mentoroknak az oktatóktól és a mentortársaktól tanult technikák, és ötletért fordulhatunk a felkészítő kurzus digitális tankönyvének a Jó gyakorlatok gyűjteménye című fejezetéhez is (Angyal et al. 2021: 121–138). Sok módszertani példatárral ismerkedünk meg a magyartanári képzésben, ezeket is jól hasznosíthatjuk (Kagan 2001; Antalné Szabó et al. 2015; Lázár 2015).

A vitakultúra fejlesztésére jó gyakorlatnak bizonyult a tanulóimnál a véleményvonal (Kagan 2001: 9:10), amely egy olyan mozgásos játék, amikor a tanulóknak egy képzeletbeli vonalon kell elhelyezkedniük attól függően, hogy mi a véleményük egy adott témáról. A vitatéma lehet könnyen eldönthető, például a kutyákat vagy a macskákat szereted jobban, de a korosztálytól függően komolyabb, több kérdést felvető probléma is. A játék arra készteti a tanulókat, hogy vállalják fel saját véleményüket, és közben aktívan hallgassák végig csoporttársukat, ezáltal a játék erősíti az önismeretüket, önbizalmukat, és fejleszti a kompromisszumkészségüket. A mentorálás folyamán több kommunikációs készséget fejlesztő társasjátékot is kipróbáltunk, például az Activity, a Dixit vagy a Blablabla című játékokat, amelyeket a tanulóim is nagyon élveztek.

A mentorált tanulóknak és a mentorhallgatóknak egyaránt sokat ad a mentorprogram. Nem csak a tanárszakos hallgatóknak, de számunkra különösen nagy érték, hogy már korán kipróbálhatjuk magunkat, hogyan tudunk kommunikálni, foglalkozni a ránk bízott gyermekekkel, hogyan vagyunk képesek szót érteni velük.

 

Budapest, 2023. június 20.

 

Üdvözlettel:

 

Kalmár Barbara

magyar szakos mentorhallgató

 

Irodalom

 

Angyal Zsuzsanna – Bereczkiné Záluszki Anna – Farkasné Gönczi Rita – Krisztián Ágota – Lázár Ildikó – Raátz Judit – Szesztay Margit – Vass Dorottea 2021. Hátrányos helyzetű tanulók mentorálása. In: Balogh Judit – Lázár Ildikó – Raátz Judit (szerk.) Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái 6. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest.  https://tkk.elte.hu/dstore/document/6985/Hatranyos_helyzetu_tanulok_mentoralasa.pdf (2023. május 31.)

Antalné Szabó Ágnes – Baditzné Pálvölgyi Kata – Balázs-Piri Péter – Debreczeni Csaba – Kálmán Orsolya – Kovács Máté – Kránicz Eszter – Raátz Judit – Salusinszky Gábor – Szabó Éva 2015. Hatnyelvű digitális metodikai szótár. Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest. http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ (2023. május 31.)

Antalné Szabó Ágnes 2021. Lehetőségek egy kortárs mentorprogramban. Anyanyelv-pedagógia 3. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=914 (2023. május 31.) https://doi.org/10.21030/anyp.2021.3.11

Kagan, Spencer 2001. Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest.

Lázár Ildikó 2015. 39 interkulturális játék. Ötlettár tanároknak az interkulturális kompetencia és a csoportdinamika fejlesztéséhez. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest.

Tókos Katalin 2023. Tudásmegosztás, egymástól tanulás a Tanítsunk Magyarországért Program kurzusain. Anyanyelv-pedagógia 1. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=999 (2023. május 31.) https://doi.org/10.21030/anyp.2023.1.5

 

Galéria a programról

https://www.tanitsunk.hu/hu/page/gallery 

Kalmár, Barbara: Developing communication skills in the ′Let′s teach for Hungary′ Programme

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2023. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–