Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Benkei Ildikó

Vasárnapi iskola – szombaton, a határokon túl

 

Nem rossz szóviccnek szántam a címet, valóban szombatonként járunk a határon túli területekre azért, hogy segítsünk a szórványban élőknek magyarságuk megőrzésében. Hogy miért választottuk akkor a vasárnapi jelzőt? Mert jelezni kívántuk, hogy folytatni szeretnénk a nagy múltú hagyományt a magunk szerény eszközeivel. Szerettünk volna élni a szó kicsit ünnepi hangulatával is, hiszen felemelő érzés a segítségnyújtásnak ez a módja.

Miről is van szó? Szombatonként, egy hónapban általában egyszer elindulnak a tanárcsapatok a határközeli településekről, hogy foglalkozzanak a határon túli gyermekekkel, hogy segítsék őket magyarságuk megőrzésében. Egymáshoz közeli településeket igyekszünk keresni, hogy ne az utazással teljen az idő, így Erdélybe Debrecenből, Karcagról, Békéscsabáról, Törökszentmiklósról járnak a kollégák, a Felvidékre Szentendréről, Esztergomból és – mire ezek a sorok megjelennek – talán már Füzesabonyból is, a Délvidékre Dombóvárról; Kárpátalját pedig Nyíregyháza környékéről vennénk célba. Munkánkat Erdélyben a református egyház, Felvidéken a Magyar Koalíció Pártja, Délvidéken a Vajdasági Magyar Pedagógusok Szervezete segíti. Ők készítik elő a „terepet”, azaz gondoskodnak télen fűtött helyiségről, értesítik a gyermekeket, és ami a legfontosabb: ébren tartják érdeklődésüket az utazások közti időszakokban.

Mit „tanítunk”? A foglalkozások a magyar irodalomra, történelemre, mese- és mondavilágra épülnek, nagyon sok kézműves tevékenységgel kiegészítve. Azért tettem idézőjelbe a tanítás szót, mert munkánkkal nem az iskolai tananyagot kívánjuk kiegészíteni, nem is korrepetálni szeretnénk a gyermekeket, hanem azt akarjuk nyújtani, amit az adott településen éppen igényelnek, amire a leginkább szükségük van. Tanítottunk mi már angolt is. Jogos a kérdés: mi köze az idegen nyelv oktatásának az anyanyelv, a magyarság megőrzéséhez? Ezek a gyermekek az igazi szórványban anyanyelvüket idegen nyelvként élik meg, amint kikerülnek a családból például román közegbe. (Könnyebb a helyzet, ha az iskola magyar, hiszen akkor anyanyelvükön beszélnek a gyerekek a nap nagy részében.) Ezért is bátortalanabbak általában a határon inneni gyermekeknél, nehezebben szólalnak meg. Amikor a kolléganő játékos angolórát tart, nemcsak megszólalniuk kell, de énekelni, szerepelni is, és a gátlások lassan oldódnak bennük.

Ebben az írásban tapasztalatainkból szeretnék átnyújtani egy csokorra valót. Nem titkolt célom az, hogy felkeltsem az érdeklődést a munkánk iránt, szeretném, hogy híre menjen a vasárnapi iskolánknak, sőt szeretettel hívjuk és várjuk az ehhez kedvet érző pedagógusokat.

Bármilyen fáradtak, túlterheltek is a kollégáink, ezeken a szombatokon feltöltődnek. Mindnyájan úgy nyilatkoznak, hogy legalább annyit kapnak, mint amennyit adnak ezeken az alkalmakon: gazdagodnak a gyermekek, a szülők, a falubeliek szeretetével és barátságával.

Munkánk célja a jelenlét a határon túli településeken, a rendszeres visszatérés. Ezzel jelezzük, hogy az ott élő emberek fontosak számunkra, hogy nem hagyjuk őket magukra. Baráti kapcsolatok szövődnek, s bizony jó érzés, hogy mi, a mozgalomban részt vevők is olyan közösséget alkotunk, amelyet nemes cél tart egyben. Mi is számíthatunk egymásra. Hasonlóan gondolkodunk, hasonlóan érzünk, hasonlóak az örömeink és a bánataink. Egy évben kétszer igen nagy örömmel találkozunk egymással a jótékonysági bálunk és egy összetartás alkalmával, amely egyben szakmai értékelés és továbbképzés is.

Visszatérve a módszertani kérdésekre: közös tanmenet alapján dolgozunk, amelyet közös saját tapasztalatok alapján alakított ki egy debreceni kolléganő. A tanmenet különösen a nem magyar vagy történelem szakos, illetve nem tanító diplomával rendelkezőknek jelent nagy segítséget, ugyanis ilyenek is vannak köztünk szép számmal. Bárkit örömmel fogadunk, s ha nem pedagógus az illető, akkor is találunk számára tennivalót. Férjek, nagyobbacska gyermekek is rendszeres tagjai egyik-másik kijáró csoportnak.

A szakos kollégák sem tudnak azonban szigorúan a tanmenet szerint haladni, mert minden településen más a gyermeklétszám, eltér a tanulók kora, tájékozottsága, érdeklődési köre. Általában óvodáskortól a felső tagozatig látogatnak minket, de akadt már egyetemistánk is, akinek – egész héten az idegen nyelvű egyetemen – hiányzott a magyar nyelv. A kézműves foglalkozás azonban sehol sem hiányozhat. Nagy örömmel készítik kicsik és nagyok a különböző, rendkívül leleményes dolgokat a tananyaghoz vagy a nemzeti, vallási ünnephez kapcsolódva. Ugyancsak népszerűek a drámapedagógiai foglalkozások, amelyeknek nagy előnyük, hogy a nagyobb közösséget is össze tudják kovácsolni, hiszen a darab előadható a szülők, a faluközösség jelenlétében, kiplakátozható, felnőttekkel közösen készül a jelmez, a díszlet. Nagyon kedveltek a szabadtéri elfoglaltságok. Erdélyben inkább a környéket járják, honismereti jellegű kirándulásokat tesznek, amelyek segítségével a gyermek nemcsak elmélyültebben ismeri meg környezete látnivalóit, de bemutathatja azokat a messziről érkező pedagógusoknak, így tudatosulnak benne szülőföldje értékei. Felvidéken íjászkodnak a gyermekek – egyre ügyesebben. Szabadtéri népi játékokkal bővítjük a kínálatot, amelyek rendkívül praktikusak, egyszerűek, ugyanakkor visszavezetnek a gyökereinkhez. A délvidéki és a kárpátaljai munkánk még kialakulóban van, ezért ottani tapasztalatokról még korai lenne beszámolni.

 

 

Körjáték Gyantán Szatyin Ildikóval

 

Gyakran szegezik nekem a kérdést, hogyan fogad minket a többségi nemzet, és nem veszélyes-e kijárni. Az utóbbi kérdésemre egyszerű a válasz: honfitársaink ott élnek. A többségi nemzettel kapcsolatban pedig Kallós Zoltán elvét valljuk: tiszteljük a másik népet, de ugyanezt a tiszteletet mi is elvárjuk. Foglalkozásaink nem irányulnak a többség ellen. Segíteni szeretnénk a magyaroknak magyarságuk, anyanyelvük, identitásuk megőrzésében. Látogatnak bennünket olykor-olykor például román gyerekek is, hiszen a foglalkozások híre hozzájuk is eljut. Szívesen látjuk őket, de természetesen alapvető célunkról, a magyar nyelvű kommunikációról nem mondunk le.

A Vasárnapi Iskola Alapítvány civil szervezet, állami támogatás nélkül működik, pártoktól függetlenül. Pályázunk erőnkhöz mérten, hogy ne legyen üres a kassza, de önzetlen támogatóinknak köszönhetően most már elértük, hogy ha a kiutazók munkáját nem is, de a tényleges költségeket: benzin, kézműves-foglalkozások kellékei stb. ki tudjuk fizetni. Többől többre lennénk képesek, ám ez a kezdeményezés arra is példa, hogy mennyire nem az anyagiakon múlik a segítség.

Nem az anyagiakon múlik, de azok is nagyon fontosak: debreceni jótékonysági bálunkon útjára indítottunk egy kezdeményezést, Partiumi pártfogóprogram néven, amelynek keretében – a csángó keresztszülőprogram mintájára – pártfogókat keresünk, hogy a jó képességű, de szegény gyermekek továbbtanulását biztosítsuk. Az élet szülte az ötletet: kollégáim keserű szájízzel tapasztalták, hogy jó képességű, továbbtanulásra érdemes gyermekek kénytelenek a faluban maradni, mert a szüleik nem tudják vállalni a terheket. Pártfogókat keresünk, akik havi rendszerességgel egy bizonyos összeget juttatnak erre a célra. Az alapítvány pedig vállalja, hogy biztosítja a találkozás, a megismerkedés lehetőségét pártfogó és pártfogolt között, szemmel tartja a gyermek előmenetelét, s arról rendszeresen tájékoztatja a pártfogót. Ebben az elképzelésben is fontos szerepet kap a személyes kapcsolat határon túli és inneni személyek között.

Felhívásunkra elsőként egy szentendrei tanítónő reagált, aki tanítványai körében szeretné elindítani a programot. A gyerekek zsebpénzükből járulnának hozzá hónapról hónapra egy határon túli gyermek boldogulásához, miközben képet alkothatnak magukban a szórvány fogalmáról, a kisebbségi lét nehézségeiről.

 

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2009. 2. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–