Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Bondzsér Zita

Tehetségháló a tehetséggondozás szolgálatában

 

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében kiírt 3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása pályázaton a Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Érték-tehetség-siker című projekttel. A projekt célja az, hogy hozzájáruljon a tehetséggondozás és -fejlesztés már létező, jól bevált gyakorlatának a kiszélesítéséhez egy együttműködésen alapuló hálózat működtetésével, multiplikátori program kidolgozásával, rendezvényszervezéssel és ezek népszerűsítésével. A projekt megvalósítását dr. Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, az ELTE egyetemi tanára szakértői tevékenységével segítette. A projekt szakmai vezetője Bondzsér Zita, tehetségfejlesztési szakértő volt.

 

 

1. ábra

Bondzsér Zita, a projekt szakmai vezetője

 

A projekt keretében öt konferenciát szerveztünk. A projektnyitó rendezvényre az intézet munkatársait, az iskolai tehetséggondozás koordinátorait, valamint a diákokat hívtuk meg, és tájékoztattuk a meghívottakat magáról a projektről, illetve a tehetséggondozó programokról. A záró rendezvényen közzétettük az elért eredményeket. Két országos hálózatépítő konferenciát is meghirdettünk, ezeken összesen 106 fő vett részt. Továbbá a Fővárosi Pedagógiai Napok keretében tehetséggondozást segítő műhelyfoglalkozást szerveztünk a hálózatépítés céljával, ezen az iskolák tehetséggondozást segítő koordinátorait látta vendégül az intézet. A projektben 30 órás akkreditált továbbképzésként négy tanfolyamot bonyolítottunk le 55 pedagógus részvételével.

 

 

2. ábra

Pedagógus-továbbképzés a projekt keretében

 

2011 szeptemberében és októberében a projekt szakmai vezetője a Magyar Géniusz Projektirodával közösen tizenkét, egyenként tízórás tehetséggondozást segítő képzést is meghirdetett összesen 138 pedagógus részvételével. A képzéseket a FAT akkreditálta. Az intézet továbbá 2011 júniusában két tanfolyam akkreditációját adta be az Oktatási Hivatalhoz. Ezek célja a multiplikátorképzés volt, és a következő címekkel jelentek meg:

– Tehetséggondozást segítő hálózatépítés pedagógusok részére;

– Tehetséggondozást segítő multiplikátorképzés.

Április 30-án Tehetségnapot rendeztünk nagy sikerrel, ezen – a reményeket felülmúlva – közel 1200 fő vett részt.

 

 

3. ábra

Tehetségnap

 

A Tehetségnapon kreativitást fejlesztő programsorozatokat hirdettünk meg, továbbá az MFPI által szervezett 8 országos és 29 fővárosi tanulmányi verseny díjazott tanulóit köszöntöttük az ünnepélyes díjátadáson.

Intézetünk tradicionális versenyei között kiemelt helyet foglalnak el a magyar nyelv ápolását támogató  tanulmányi versenyek, közöttük a „Szép magyar beszéd” verseny a középfokú intézmények tanulói számára, az „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny, valamint az Implom József helyesírási verseny.

A Tehetségnapon a tanulók fejlesztését szolgáló programokat és előadásokat is hirdettünk:

– Nevetős muzsika, zenepedagógiai előadás (előadó: dr. Pap János egyetemi docens, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem);

– Tehetségfejlesztés a zenepedagógiában (előadó: Halmos Béla);

– Hagyományőrzés és a múzeum szerepe a tehetségfejlesztésben (előadó: Koltay Erika);

– A farestaurálás művészete (előadó: Rostás Árpád, vándorasztalos ősi művész).

A Néprajzi Múzeum épülete adott otthont ezen a napon az intézet országos szervezésű versenyének, a „Tiszán innen – Dunán túl” országos népdaléneklési minősítőverseny országos döntőjének (szakmai vezető: Varga Ferenc pedagógiai szakértő).

A kreativitást fejlesztő programok a következők voltak:

– Kreativitást fejlesztő népi játékok (Pöcök Egyesület);

– „Tehetséges vagyok?” Tehetséges vagyok J;

– Kreativitást és önismeretet fejlesztő játékok (szakmai vezető: Fótiné Németh Margit);

– Tánc-zene-vizualitás az artistaművészetben (az Artista Szakközépiskola diákjainak előadása);

– „Robotok tánca” (az Egressy Gábor Informatikai Szakközépiskola diákjainak előadása);

– „Észpörgető” logikai játékok bemutatása, kipróbálása (szakmai vezető: Málnási Gábor, pályaválasztási szaktanácsadó);

– Vedd át a dalt! Közös dalszerzés (szakmai vezető: Csillag Ferenc, pedagógiai szakértő);

– Tárlatvezetés A magyar nép hagyományos kultúrája címmel (szakmai vezető: Koltay Erika múzeumpedagógus).

 

 

4. ábra

Kreativitást fejlesztő foglalkozás

 

2011. március 10-én a tehetséggondozást segítő hálózati partnereinkkel, a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskolával, az Egressy Gábor Két Tannyelvű Műszaki Szakközépiskolával és a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel közösen szerveztük azt a drogprevenciós előadást, amelyet a Kolibri Családi Színház művészei adtak elő. Április 6-án hátrányos helyzetű tehetséges tanulók részére tehetségük kibontakozását és személyiségük fejlődését segítő tréninget szerveztünk Fótiné Németh Margit szakpszichológus vezetésével.

2011. április 7-én kreativitást fejlesztő tréningre hívtunk meg hátrányos helyzetű, tehetséges tanulókat. A tanulók kis csoportokban vettek részt a szakpszichológusok által tartott foglalkozásokon Fótiné Németh Margit vezetésével. A projektben 70 tanulót vontunk be a fejlesztésbe, az önszerveződésben részt vevő tehetséges fiatalok száma is meghaladta a 20 főt.

A projekt időszaka alatt folyamatosan zajlott a hálózatépítés, ennek keretében együttműködési megállapodások megkötésére került sor. A TÁMOP 3.4.4/B program célkitűzéseit a projekt vezetői folyamatosan szakmai konferenciák keretében terjesztették, például az Egressy Gábor Szakközépiskola Tehetségnapján, Bonyhádon az Evangélikus Gimnázium által szervezett Tehetségnapon, valamint minden olyan továbbképzésen, amelyet a tehetséggondozás körében szerveztek. A projekt eredményei különböző honlapokon, a Budapesti Nevelőben és az MFPI Hírlevelében kaptak sajtónyilvánosságot.

Elkészült az intézet tehetségfejlesztést és -gondozást segítő honlapja is, amelyre azóta is folyamatosan kerülnek fel anyagok (www.tehetseghalo.hu). A programba a társadalmi és a gazdasági szereplőkkel kialakított együttműködés keretében öt, összesen további 408 ezer forint támogatást sikerült bevonni az alábbi támogatók közreműködésével: Műszaki Könyvkiadó (Kozma András igazgató); Oxford University Press (Jobbágy Ilona igazgató); Hueber Verlag (Szász Andrea ügyvezető); Pearson Longman (Szabó Péter igazgató); Regional English Language Office, RELO (Harshbarger, Lisa K.).

Megjelent öt tehetséggondozást segítő módszertani kiadvány is: a történelem, a német nyelv, az informatika az általános iskolák, valamint a középiskolák részére, továbbá a kémia témakörében. Az elkészült kiadványok térítésmentesen letölthetők pdf-formátumban a következő linken: http://www.tehetseghalo.hu/kiadvanyok.

Az intézet 2011. december 7-én a Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Érték-tehetség-siker a tehetségesekért, a tehetségfejlesztésért TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0030 című projekt fenntartása céljából a Fővárosi Pedagógiai Napok programsorozat keretében sikeres konferenciát szervezett a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezői részére. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai partnereivel együttműködve nemcsak ennek a projektnek a megvalósításával, hanem egész tevékenységével is a tehetséggondozást szolgálja. 

Bondzsér, Zita: Talent network at the service of gifted education

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2011. évi 4. szám tartalomjegyzékéhez 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–