Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Szekrényesné Tahy Klára

Játékos „észforgatás” Dunaharasztiban

 

Tisztelt Szerkesztőség, kedves Olvasók!

 

Dunaharaszti Pest megye egyik dinamikusan fejlődő városa Budapest vonzáskörzetében, egyre gyarapodó népességgel. A növekvő gyermeklétszámmal arányosan növekszik iskolánkban, a Hunyadi János Általános Iskolában tanuló, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő diákok száma. Az idei tanévben tanulóink száma 600 fő, közülük 87 fő küzd ezekkel a problémákkal. A kistérség többi intézményében is hasonló tendencia figyelhető meg.

Az iskolánkban tanuló, különböző nehézségekkel küzdő diákjaink érdekében 2010 februárjában megalakult a fejlesztő munkaközösség, ahol csoportmunkában, esetmegbeszélésekkel próbáljuk még hatékonyabbá tenni a fejlesztőmunkát. Munkaközösségünk tagjai megfelelően felkészült, szakmailag magas fokon álló, empatikus, elhivatott kollégák.

A Hunyadi János Általános Iskolában hagyományteremtő céllal 2011 áprilisában megrendeztük a „Húsvéti észforgató” elnevezésű versenyt, amelyben azok a gyerekek mérhették össze tudásukat, ügyességüket, feladatmegoldó képességüket, akik más versenyekre ritkán jutnak el. Ez a kezdeményezésünk egyedülálló a környező településeken. Gyermekeink speciális ellátásának szerves részévé vált ez a verseny, hiszen egy ilyen játékos, sokféle izgalmas feladattal megtűzdelt vetélkedésben sikerélményhez juthatnak, és önbizalmuk is erősödhet. Terveztünk mozgásos, ügyességi, különböző érzékszerveket megmozgató feladatokat, számítógépes fejlesztő szoftverekre épülő játékokat. Továbbá beépítettük a fejlesztőmunkánk során használt rengeteg eszközt, a gyermekek számára már ismert és ismeretlen típusú játékokat egyaránt.

Az áprilisi, igen jó hangulatú, remek vetélkedésben még csak a mi iskolánk tanulói vettek részt. A csapatokban minden évfolyam képviseltette magát, így a különböző nehézségű feladatok megoldása közben szociális, kommunikációs képességeiket is használniuk kellett a diákoknak. Még izgalmasabbá tette a játékot az, hogy a közös cél elérése érdekében segíteniük kellett egymást.

Ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve az idei tanévben 12 intézmény részvételével kistérségi méretűre bővítjük a versengést Játékos észforgató” néven. Minden intézményből 4 tanuló alkot majd egy-egy vegyes csapatot (2 fő alsós + 2 fő felsős diákkal). A jó hangulatban, együtt eltöltött idő, reméljük, minden résztvevőnek elégedettségére szolgál majd. A kistérségi vetélkedés tervezésekor törekszünk arra, hogy a fejlesztés minden területét érintsük. Így szerepet kapnak a nagy- és a finommotoros mozgásformák, az anyanyelvi és a matematikai képességeket fejlesztő feladatok, a figyelemmel kapcsolatos, a koncentrációs és az emlékezeti játékok is. Az érzékeléssel, észleléssel kapcsolatos játékokban minden érzékszervüket használniuk kell a nebulóknak.

Az anyanyelvi feladatok között szerepet kapnak a betű-szótag-szó szintézisére, analízisére épülő versenyek. A síkbeli tájékozódás segítségével szavakat, szólásokat lehet összeállítani, a mondat és a szöveg szintjén szétszabdalt verseket, rövid történeteket, ismeretközlő szöveget pedig újra egésszé kell formálni. Ezzel a nyelvi kreativitás fejlesztésére is törekszünk.

A számítógépes szoftverek közül rendelkezésünkre állnak többek között a „Varázsbetű” és a „Dinamikus olvasás” fejlesztőprogramjai. Tanulóink ezeket a fejlesztőórákon is használják. Ezek a programok nagy segítséget jelentenek a motiváció szinten tartásában – különösen azoknál a gyermekeinknél, akik alig jutnak sikerélményhez a tanórákon. Itt sokszor kiváló eredményeket tudnak elérni egy-egy területen.

A vetélkedő idején meghívott szakember tart előadást a pedagógusok számára a fejlesztőpedagógiáról. Továbbá szeretnénk meghívni fejlesztőjátékokat, -eszközöket, szakirodalmat forgalmazó cégeket is, amelyek a verseny ideje alatt bemutatnák termékeiket, újdonságaikat.

A vetélkedés végén értékes ajándékokat is kapnak a győztes csapatok, de a fő célunk az, hogy mindenki elégedetten, sikerélményekkel gazdagodva térjen vissza iskolájába, családjába. Aki részt vesz a rendezvényen, arra bizonyosan egy jól és hasznosan eltöltött délután vár.

 

Üdvözlettel:

 

Dunaharaszti, 2011. augusztus 26.

 

 

                                                                                 Szekrényesné Tahy Klára

                                                                  Hunyadi János Általános Iskola, Dunaharaszti

Szekrényesné Tahy, Klára: Brain games in Dunaharaszti

 
Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2011. évi 4. szám tartalomjegyzékéhez  

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–