Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

DOI: 10.21030/anyp.2016.1.11

Nagy János

Az Implom-díj Gyulán 2016-ban

 

A magyar helyesírási normák ismerete nemcsak a magyar nyelv tantárgynak, hanem minden műveltségi területnek az anyagához is hozzátartozik, ezáltal az Implom József helyesírási verseny nemcsak az anyanyelvi tudást, hanem az általános műveltség fejlesztését is szolgálja. Ennek a célnak a szolgálatában 2016. február 25–27-én huszonkilencedik alkalommal rendeztek Gyulán, az Erkel Ferenc Gimnáziumban középiskolai helyesírási versenyt. A verseny 1992-ben vette fel Implom József nevét.

A verseny névadója, Implom József 1889-ben született Gyulán. Az utolsó polihisztorok egyike volt: kiváló helytörténész, régész, nyelvész, levéltáros, muzeológus, a régi érmék, a néprajz, a művelődéstörténet kutatója. Tudott németül, görögül, latinul és olaszul is. Figyelme nemcsak szülővárosára, Gyulára terjedt ki, hanem az egész megyére, nyelvészként pedig az egész magyarságra is. Az első világháború után, 1919-től a hadifogságból visszatérve a gyulai polgári fiúiskola magyar–német szakos tanáraként, később igazgatójaként végzett nevelői munkáját. 1828-tól elvállalta a gyulai múzeum vezetését is, nagyon sokat tett a múzeum fejlesztéséért, igazi tudományos műhellyé alakította. A városban és a környékén fontos ásatásokat végzett. 1944-ben ismét behívták katonának, az újabb hadifogságból csak 1947-ben tért haza. Távollétében a múzeum gyűjteményének a legértékesebb részei eltűntek, de ő újra elvállalta a múzeum és a könyvtár vezetését. Mellette tovább dolgozott tanárként, később igazgatóként a polgári fiúiskolában. Számos helytörténeti, néprajzi és nyelvészeti munkája jelent meg; 1949-ben hívták a szerveződő Nyelvtudományi Intézetbe, de megelégedett a Békés megyei magyar szakfelügyelettel. Szülővárosában, Gyulán halt meg 1979-ben. Szellemi örökségét nemcsak iskolája és a városi múzeum viszi tovább, hanem a nevét viselő helyesírási verseny is.

 

Az 1991-ben Kárpát-medencei döntővé vált helyesírási vetélkedés Magyarország minden megyéjéből és a határon túli magyarlakta területekről fogadja a diákokat. A versenyt hagyományosan négy kategóriában, a középiskolák 9–12. évfolyama számára rendezik meg, külön díjazzák a gimnáziumok, a szakközépiskolák és a szakiskolák tanulóit, valamint a határon túli diákokat. A középiskolások évfolyamtól függetlenül minden fordulóban egységes tollbamondást írnak, és egységes helyesírási feladatlapot töltenek ki. 

A 2016. évi Kárpát-medencei döntő programja február 25-én, csütörtökön indult. A szervezők esti szakmai programmal várták a résztvevőket: Bencze Lóránt professzor írását Nagy János olvasta fel. Február 26-án, péntek reggel tartották meg az ünnepélyes megnyitót a Megyeháza dísztermében. Ezen Kónya István alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Nagy János, a zsűri elnöke osztotta meg gondolatait a megjelentekkel a versenyről és a versenyzőkről. Éppen tíz éve tüntették ki először az Implom József-díjjal Deme László, Fábián Pál és Szathmári István professzorokat. A 2016. évi nyelvész Implom-díjat a szakmai zsűri Tóth Etelka tanárnőnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatójának ítélte oda a magyar helyesírás ügyének több évtizedes szolgálatáért. Tóth Etelka 1988 óta a helyesírási szótárak és a helyesírási szabályzat 12. kiadásának kiváló munkatársa, az MTA Helyesírási Bizottságának a meghatározó tagja. 

  

 

 

1. ábra

A megnyitó pillanatai a Megyeháza dísztermében

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

 

A megnyitó után a program a jelen levő 115 diák számára magával a helyesírási versennyel folytatódott. A diákok a hagyományoknak megfelelően tollbamondást írtak, és egy nehéz helyesírási feladatlapot töltöttek ki. Noha 2015 szeptemberében megjelent A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, 2016-ban a feladatlapok csak olyan szabályok alkalmazását kérték számon a versenyzőktől, amelyek nem változtak. A nehéz megmérettés után a szervezők a diákokat városnézésre hívták, este pedig hangulatos ismerkedési estet rendeztek számukra. Itt pihenhették ki a tartalmas nap fáradalmait. 

A döntő pénteken is kínált szakmai programot a tanárok és a kísérők számára. Takács Edit olvasta fel Tóth Etelka írását, majd Maleczki József, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet vezető tanácsosa előadásában a vonatkozó névmási kötőszók használatát elemezte. Délután tájékoztató hangzott el a verseny feladatairól a felkészítő tanárok számára. Este pedig a felnőtteknek fogadást rendeztek. 

Idén a tollbamondás gyakorlatában sérült az esélyegyenlőség, ezért a szakmai zsűri – a kísérő tanárokkal egyetértésben – úgy határozott, hogy a sorrend kialakításában a tollbamondást figyelmen kívül hagyja. Ennek ellenére a javítótanárok a szokott magas színvonalú teljesítménnyel ezt a részt is kijavították, és az érdeklődők mindkét munkát megtekinthették. A zsűri titkára Takács Edit (OFI) volt, a tagok: Benkes Zsuzsa kandidátus (Budapest), Gyöngyösi Márta munkaközösség-vezető (Teleki Gimnázium, Mezőtúr), Rozgonyiné Molnár Emma kandidátus (SZTE), Sinkovics Balázs adjunktus (SZTE), Szabómihály Gizella docens (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra), Vörös Ferenc főiskolai tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem). A javítást Győri Etelka, az Erkel Ferenc Gimnázium munkaközösség-vezetője irányította. 

A helyesírási verseny február 27-én, szombaton az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult az Erkel Ferenc Zeneiskola nagytermében. A nemes versengés színvonalát mutatja, hogy 22 versenyző legalább 90%-ot ért el. 2016-ban Vas Barnabás (tanára Szabó Pap Edit, Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest) 97,8%-os teljesítménnyel érdemelte ki a fődíjat, az Implom József-díjat. A szakközépiskolások legjobbja az egri Saufert Eszter (tanára Szabó Zsuzsanna, Gárdonyi Géza Szakközépiskola) volt. A szakiskolásoké a kiskőrösi Bazsik Szilvia (tanára Soós Andrea Ildikó, Wattay Szakiskola), a határainkon túlról érkezetteké pedig Walcz Beatrix (tanára Dobra Judit, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy). 

 

 

 

2. ábra

Ünnepélyes eredményhirdetés a gyulai zeneiskolában

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

 

A verseny szervezői a jövőben is mindent megtesznek azért, hogy a hagyományoknak megfelelően folytatódjék az Implom József országos középiskolai helyesírási verseny a következő esztendőkben is, és 2017-ben is méltó keretek között kerüljön sor a Kárpát-medencei döntőre. A program végén a szervezők a következő évi viszontlátás reményében búcsúztak el a résztvevőktől. 

Nagy, JánosImplom Prize in Gyula in 2016

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással.

   

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2016. évi 1. szám tartalomjegyzékéhez  

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–