Naptár

2023. április 27–29..

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Zékány Krisztina

Balladamondó verseny az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén

 

Tisztelt Kollégák!

 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke öt évtizedes múltra tekint vissza. Az elmúlt ötven évben több mint ezer magyar filológus kapott itt diplomát. Az első kibocsátások növendékei mára nyugdíjba vonultak, és mindig akad egy-két második generációs diákunk, aki a szülei nyomdokába lép.

Szerencsére volt tanítványaink rendszeresen megfordulnak az egykori alma materban. Igyekszünk ehhez minél több alkalmat teremteni. Hosszú évek óta szervezzük a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi döntőjét, amelyen minden tavasszal 80-100 gyereket fogadunk tanáraikkal együtt. Ennek mára hagyománya lett, a gyerekek és pedagógusaik várják az évenkénti megmérettetést.

Irodalmi vonatkozású rendezvények kapcsán is teret biztosítunk a gyerekekkel való találkozásokhoz azzal a nem titkolt céllal, hogy az érdeklődő középiskolások megismerhessék azokat a továbbtanulási lehetőségeket, amelyeket az ungvári egyetem nyújthat számukra. Ennek egyik szép példája volt a közelmúltban megrendezett balladamondó verseny, amelyre Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a nagy költő születésnapján került sor.

Az ötlet ez év január első napjaiban született, miután egy villámlátogatásra utaztam Budapestre Pusztay János professzor úr meghívására. Ismeretlenül az ismeretlenbe. Akkor tudtam meg, hogy verseket is ír, továbbá azt is, hogy Ungváron éppen egy kötetnyi versét fordítják ukránra. És ha ez elkészül egyszer, be is mutatná maga a szerző. Már a hazaúton a vonaton, miközben lapozgattam a Professzor úr egyik legújabb esszékötetét a nyelvi kulturális sokszínűségről, megfordult a fejemben, hogy érdemes lenne e köré a tervezett könyvbemutató köré más tudományos, kulturális programot is szervezni. Elvégre nem minden héten találkoznak a diákjaink a magyar nyelvészet egyik elismert mesterével.

Míg készültek a versfordítások, készült a kulturális program tervezete, és készült a Professzor úr is Ungvárra. A tanszék albumában találtunk egy harminc évvel ezelőtti fényképet, amelyen az akkor itt járt Pusztay János látható a Magyar Filológiai Tanszék munkatársai körében. Később együtt megállapítottuk, hogy sok víz lefolyt azóta az Ungon.

A balladamondó verseny hírét elektronikus úton eljuttattuk a terület magyar nyelven oktató iskoláiba. A Kárpáti Igaz Szó hasábjain, valamint a Kárpátinfó és a Kárpátalja online oldalán is megjelent néhányszor a hirdetés. Az itt dolgozó egykori diákjaink ezzel segítették a szervezést. A Tisza TV magyar adásának munkatársai (szintén egykori magyarosok) is „csőre töltöttek”.

Így esett meg, hogy március 2-án Arany János balladáit az UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara Bercsényi Miklós Könyvtárában gyakorlatilag csupa magyar filológus hallgatta. A tanszék ötvenévnyi működésének eredményeképpen az egykori diákok azon a napon felkészítő tanárokként drukkoltak saját tanítványaiknak. A szervezők, vagyis a tanszék jelenlegi tanári kara kivétel nélkül saját nevelésű egykori diák. A nézőközönség a jelenlegi diákok kis csapata volt. Ők már érzik, értik ezeknek az alkalmaknak a jelentőségét, önként segítenek a lebonyolításban, műsorokkal rukkolnak elő. Jó példái annak, hogy egy ilyen kis közösségben is, mint a miénk, a lexikális tudás mellett az összetartozás, a közösség összetartó erejének a fontosságát is elsajátíthatják. Titkon remélem, hogy azok a tizenévesek, akik most Arany-balladákkal érkeztek, egykor majd a mi elsőseink lesznek.

A rendezvényre 27 résztvevő nevezett Kárpátalja 14 magyar oktatási nyelvű intézményéből. A zsűri munkáját Pusztay János professzor irányította. Elfogadta a felkérést Balogh Dénes konzul az Ungvári Magyar Főkonzulátus képviseletében. Zsűritag volt továbbá Rezes József egykori hallgatónk, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal Nemzetiségi és Vallásügyi Osztályának vezetője, aki Mocsarkó Györggyel, a Kárpátaljai Magyar Ifjúságért Jótékonysági Szervezet alelnökével együtt pénzjutalomban részesítette a két kategória győzteseit és különdíjasait. Tanszékünk oszlopos tagjai, akik többnemzedéknyi magyar filológust neveltek ki, Horváth Katalin és Györke Magdolna nagy rutinnal vettek részt a zsűri munkájában.

A szavalatok értékelésénél Pusztay János professzor megdicsérte a gyerekeket, és felhívta a figyelmüket arra, hogy őrizzék saját nyelvjárásukat, mert az pótolhatatlan értéket képvisel. Hangsúlyozta, hogy színt visz egy-egy balladának az előadásmódjába, ha az előadó ízes nyelvjárásban beszél. Ezt követően eredményt hirdetett.

 

 

 1. kép

A verseny díjazottjai felkészítő tanáraikkal és a zsűri tagjaival 

 

A 8–9. osztályosok kategóriájában:

1. helyezett: Katona Bianka, Szalókai Általános Iskola, felkészítő tanára Kovács Natália

2. helyezett: Sándor Bernadett, Csongori Általános Iskola, felkészítő tanára Nagy Angéla

3. helyezett: Szilvási Petra, Kisdobronyi Középiskola, felkészítő tanára Úr József

 

A zsűri ebben a kategóriában két különdíjast is jutalmazott:

Séra Dániel, Bátyúi Középiskola, felkészítő tanára Séra Viktória

Pekárovics Alex, Ungvári 10. Számú Magyar Tannyelvű Középiskola, felkészítő tanára Perdukné Lator Ilona

 

A 10–11. osztályosok között:

1. helyezett: Kádas Krisztián, Nagydobronyi Református Líceum, felkészítő tanára Hidi Csilla

2. helyezett: Királyi Csilla, Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola, felkészítő tanára Rezes Katalin

3. helyezett: Halász Zoltán, Nagydobronyi Református Líceum, felkészítő tanára Uszkai Valéria

 

A versenyzők és tanáraik utazási költségeit, ellátását, a helyezettek ajándékait és a pénzjutalom egy részét a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetnek, illetve a Bethlen Gábor Alapnak köszönjük.

A program további részében Pusztay János nyelvészprofesszor egy előadás keretében betekintést engedett magyar ajkú diákjainknak a finnugrisztikai kutatások rejtelmeibe és lehetőségeibe. Az Ungvári Nemzeti Egyetem diákjai számára pedig orosz nyelven vázolta fel a jövő Európájának felsőoktatási rendszerét, de szívesen mesélt saját tudományos tapasztalatairól is az érdeklődő diákoknak és tanáraiknak.

Szeretnék annak a reményemnek hangot adni, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke még sokáig megmarad egy olyan színtérnek, ahol számos ehhez hasonló alkalommal örülhetünk a fiatalok tehetségének, bátoríthatjuk, ösztönözhetjük őket. Végezetül Arany János szavait idézem:

„Előtted a küzdés, előtted a pálya,

Az erőtlen csügged, az erős megállja.

És tudod: az erő micsoda? – Akarat,

Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

(Domokos napra, 1851)

 

Üdvözlettel:

 

Ungvár, 2017. március 12.

 

                                                                                          Zékány Krisztina

                                                                                           tanszékvezető

                                                                                   Ungvári Nemzeti Egyetem

                                                                                  Magyar Filológiai Tanszék

Zékány, KrisztinaBallad Performance Competition at the Department of Hungarian Philology at the Uzhhorod National University 

 

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

   

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2017. évi 2. szám tartalomjegyzékéhez  

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–