Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Kocsis Zsuzsanna

Anyanyelv és bábjátszatás

 

Tisztelt Kollégák!

 

A bábjátszatás fogalmát hagyományosan nem az anyanyelvi nevelés gondolatával kapcsoljuk össze. A vajdasági Tóthfaluban egy lelkes fiatalokból álló csapat azonban a művészetnek ezt a különleges formáját választotta arra, hogy a magyar kultúrát és nyelvet ápolja Szerbia magyarlakta területein.

Bábok Tóthfaluban

A Tóthfalusi Tornác Színpad Bábtábor és Bábtársulat 2010-ben alakult meg kettős céllal. Egyfelől a bábjátszatás művészetével szerette volna megismertetni a vajdasági gyerekeket és fiatalokat, másfelől a bábjátszatáson keresztül kívánta a magyar kultúrát és nyelvet megőrizni.

A bábozás Tóthfaluban nem volt új keletű. Mintegy 10 évvel korábban a magyar kultúra ügyéért fáradhatatlanul munkálkodó Utasi Jenő plébános, az egykori Útitárs elnevezésű keresztény gyermektáborok szervezője rendszeresen meghívta nyári táboraiba Giovannini Kornélt, a Budapesti Bábszínház tagját. Giovannini előbb egy-egy alkalommal látogatott el a táborokba, ahol saját bábjait és rövidebb előadásait mutatta be, majd látva az érdeklődést rendszeres visszatérője lett a táboroknak, ahol külön foglalkozást is tartott. A gyerekek itt elsajátíthatták a bábjátszatás alapjait, illetve nyaranta egy-egy előadást vittek színre. A táborozó gyermekekből idővel egy kisebb társulatot szervezett Utasi atya és Giovannini Kornél Tornác Színpad néven. Sajnálatos módon az Útitárs táborok megszűnésével a bábtársulatnak is szüneteltetnie kellett a tevékenységét. Többévi kihagyás után a Tornác Színpad egykori tagjai elhatározták, hogy újjáélesztik a társulatot, erre 2010-ben az első Tornác Színpad Bábtábor keretein belül került sor.

Az újbóli megalakulás a nyári táborok, valamint a társulat felépítésében és működésében egyaránt változásokat hozott. A Tornác Színpad székhelye továbbra is Tóthfalu, védnöke Utasi Jenő plébános maradt. Korábbi tagjai azonban már nem színészi, hanem szervezői, rendezői, szövegírói funkcióban tértek vissza egy új társulati vezető, Berec Katinka irányításával. A nyári táborok központi elemévé a bábjátszatás vált (szemben a korábbi táborokkal, ahol csak választható foglalkozásként jelent meg), így a tábor minden lakója részt vesz egy bábjáték létrehozásában. A szervezők az előadások színrevitelénél követik a társulat korábbi, „gyerekektől gyerekeknek” elvét, vagyis a bábjátékok előadói és közönsége egyaránt fiatalok. Mindez a színdarabok kiválasztása, az előadások elkészítése során különös figyelmet igényel a szervezőktől, mivel a Tornác Színpad Bábtábor általános és középiskolás diákokat egyaránt fogad. További újdonság, hogy a táborozók a próbák mellett különböző előadásokon és aktív szabadidős tevékenységben vesznek részt. A foglalkozások minden esetben az adott évben bemutatott darabhoz kapcsolódnak, céljuk az ismeretterjesztés és a magyar kultúra ápolása.

 

 

1. kép

Szent László legendája (2017)

Bábjátszatás és nyelv

A Tornác Színpad Bábtáborban a (vajdasági) magyar nyelv ápolása, különösen a tábor újjáalakulása óta, fontos szempont. A szervezők a színdarabok létrehozása során ügyelnek arra, hogy a bábjátékok szövegkönyve a helyi nyelvváltozatban készüljön, azaz magán viselje a bácskai és a bánáti regionalizmusok meghatározó elemeit. Céljuk ezzel, hogy megmutassák a diákoknak, hogy a nyelvjárások nem csupán a „parasztudvar” változatai, hanem a kultúra művelésére és az értékek közvetítésére is alkalmas variánsok.

A táborozók emellett korosztályuknak megfelelő interaktív előadásokon vesznek részt, amelyeknek témája a magyar nyelv. Hogy milyen aspektusból közelítik meg az előadók a nyelv kérdését, azt az adott tábor tematikája és a hozzá kapcsolódó bábjáték határozza meg. A Tornác Színpad Bábtáborban eddig a magyar nyelv sajátosságairól, más nyelvekkel való viszonyáról, nyelvjárásairól és történetéről hallhattak előadásokat a diákok. Hogy mindez hogyan valósul meg a gyakorlatban, azt a legutóbbi tábor előadásain keresztül érdemes szemléltetni.

A 2017-ben megrendezett 8. Tornác Színpad Bábtábor Szent László emlékéve előtt tisztelegve László király életét mutatta be előadásában, és ehhez kapcsolódva az ismeretterjesztő előadások a nyelvemlékekkel foglalkoztak. Az előadások kiindulópontjai a ma ismert Szent László-legendák voltak, amelyeken keresztül ezek archaikus változataihoz jutottak el a diákok, és foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogyan is beszélhettek a király és a kortársai. A korabeli nyelvhasználat mellett a középkori irodalmat is feldolgozták. A táborozók megismerkedtek a kódexkultúra sajátosságaival és a korszak legjelentősebb nyelvemlékeivel. Az előadások csúcspontját minden kétséget kizáróan az jelentette, amikor az emlékek „megszólaltak”, ezt a lehetőséget az Országos Széchényi Könyvtár Nyelvemlékek honlapjának multimédiás tartalmai tették lehetővé (1).

Az előadások mellett az idei tábor csapatversenyei is a nyelvemlékek és a középkor nyelvének a jegyében teltek. A tábor lakói által kialakított csapatok mindegyikének létre kellett hozni saját kódexlapját, amelyben (lehetőleg archaikus nyelvváltozatban) leírja a csoport tagjainak a történetét. A kész történeteket ezután scriptoriumi eszközökkel (tintával, tollal vagy íróvesszővel) kellett a kódexlapokra másolni.

 

 

2. kép

A 8. Tornác Színpad Bábtábor scriptoriuma

 

A táborozók nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatba: igyekeztek minél archaikusabban leírni történeteiket és a Nyelvemlékek honlapból ihletet merítve a kor stílusának megfelelően lelkiismeretesen díszíteni a kódexlapokat. A feladat során a diákok szorgalma és érdeklődése még a szervezők elvárásait is felülmúlta, az elkészült munkák pedig magukért beszéltek, és nevelőknek, pedagógusoknak egyaránt tanulságosak voltak.

 

 

3. kép

A tábori kódex egy lapja

 

A tábor alapításakor a szervezőkben kérdésként merült fel, hogy vajon szerencsés ötlet-e az ismeretterjesztés részévé tenni az anyanyelvről szóló előadásokat is egy nyári táborban. Mivel azonban a tábor célja a bábjátszatás megismertetése mellett a magyar kultúra megőrzése és átadása, ezért végül beemelték a programok közé ezeket az előadásokat is. Visszatekintve az elmúlt nyolc esztendő tapasztalataira bebizonyosodott, hogy az (újra)alapítás során a szervezők a megfelelő döntést hozták. Látva a diákok anyanyelvük iránt mutatott érdeklődését és lelkesedését a Tornác Színpad Bábtábor szervezői a jövőben is azon munkálkodnak, hogy nyári táboraik során a magyar nyelvet is mind jobban megismertessék a vajdasági gyerekekkel.

 

Üdvözlettel:

 

Budapest, 2017. október 18.

 

                                                                                   Kocsis Zsuzsanna

                                                                                          szervező

                                                                              Tornác Színpad Bábtábor

  

Irodalom

 

(1) Nyelvemlékeink. http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek (2017. október 18.)

 

Kocsis, Zsuzsanna: First language and puppetry 

 

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2017. évi 4. szám tartalomjegyzékéhez    

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–