VII. évfolyam

2014. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Steklács János: A szemmozgás vizsgálatának lehetőségei az olvasás és a vizuális információfeldolgozás képességének a megismerésében

Nagy-Varga Zsolt: Definícióalkotási stratégiák tizenéves diákok körében

Műhely

Boronkai Dóra: A tárgyalástechnikai képességek fejlesztése az anyanyelvi órán

Lázár Ildikó: Interkulturális játékok és gyakorlatok

Szilassy Eszter: Egy felsőoktatási szövegalkotási felmérés tanulságai

Szemle

H. Varga Gyula sorozatszerk.: A kommunikáció oktatása 1–6. (Raátz Judit)

Balogh Andrea: Tanárblog – az IKT-portál

Kitekintő

Rab Lilla: Nyelv- és beszédfejlesztés egy angliai speciális iskolában

Kerekes Judit: Beszámoló az Amerikai Magyar Iskolák Találkozójáról

Mozaik

Lenti Katalin – Szalai Zsófia – Szeifert Viktória: Kompetenciafejlesztés a Kutató Diákok Országos Szövetségében

Lenczné Vrbovszki Judit Anikó: Az országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádon

Postaláda

Varga Nóra Borbála: A magyar mint származási nyelv tanítása az Egyesült Királyságban

Ölvecky Edit: A magyar mint idegen nyelv oktatása a XX. század kezdetén a privigyei piarista gimnáziumban

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–