Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VII. évfolyam

2014. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Nádor Orsolya: Vályi András emlékezete

Sáfrányné Molnár Ilona Mónika: A kompetenciamérések gendervizsgálati megközelítésben

Kránicz Rita: Kórházi és hagyományos tanórai interakciók összehasonlító elemzése

Műhely

Sipos Mária: Érdekességek a nyelvről és a nyelvekről az INNET-projekt honlapján

Mászlainé Nagy Judit: A beszédértés fejlesztésének lehetőségei és tanulságai 5. osztályos tanulók körében

Szemle

Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája (Kalcsó Gyula)

Pléh Csaba: A lélek és a nyelv. Pont sorozat. (Schnell Zsuzsanna)

Kaposi József felelős kiadó: Új Köznevelés. (Fülöp Károly)

Kitekintő

Éry Anna: Anyanyelvoktatás Olaszországban

Bagaméry Orsolya: Szó, ép Szó, Szép Szó

Mozaik

Cserhalmi Zsuzsa: Nyári emlékek

Király Flóra: „Tudós tanárok – tanár tudósok”

Postaláda

Pethő András: Tapasztalatok a finn tanárképzésről

Tóth Péter: Nyelvjárástani ismeretek hasznosítása az anyanyelvi órákon

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–