Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


IX. évfolyam

2016. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Lakatos Péter: Kultúra- és nyelvspecifikus diskurzusjelölők a romani nyelvben

Sáfrányné Molnár Mónika: A verbális tanári instrukciók az osztálytermi diskurzusban II.

Szabó Ágnes: Hallássérült középiskolások szóértésének vizsgálata

Műhely

Bokor Julianna: A siket közösség és a magyar jelnyelv megjelenése az anyanyelvi órákon

Antalné Szabó Ágnes: Szövegszemlélet a helyesírás-fejlesztésben

Szemle

Gonda Zsuzsa: Digitális szövegek olvasása és megértése (Kruzslicz Tamás)

Major Hajnalka: Retorika és szövegalkotás (Csépány Nikoletta)

Kitekintő

N. Császi Ildikó: 35 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke

Hutterer Éva: „Jót s jól!” Nemzetközi tudományos pedagógiai-pszichológiai konferencia

Mozaik

Zelliger Erzsébet: Nyelvjárásgyűjtő tanulmányutak az ELTE magyar nyelvtörténeti tanszékén

Molnár Mária – Szabó Veronika: Beszámoló a 3. Találkozások az anyanyelvi nevelésben című konferenciáról

Postaláda

Borbély Edit: A tanár félig-meddig színész és rendező is? Az iskola mint az életszerepekre való felkészülés színtere

Grábits Mária: Az országos illemtani verseny hagyományáról

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–