Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XVI. évfolyam

2023. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Gósy Mária – Abari Kálmán: Későn beszélni kezdő gyermekek beszédfeldolgozási sajátosságai

Pintér Henriett – Gál Franciska: Meseintervenciós vizsgálat konduktív nevelésben részesülő atipikus fejlődésmenetű gyermekek körében

Gyenei Kornélia: A fogalmazásalkotás folyamatának vizsgálati lehetőségei

Műhely

Schirm Anita: (El)gondolkodtató anyanyelvtanítás

Bereczki Ildikó: Az anyanyelv és a matematika kapcsolódásának a lehetőségei

Szemle

Schirm Anita: Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl (Hollóy Zsolt)

Nagy-Varga Zsolt: Kommunikációfejlesztés középiskolás diákok körében. Definícióalkotási stratégiák (P. Tóth Teodóra)

Kitekintő

Anat Stavans – Ulrike Jessner-Schmid (eds.): The Cambridge Handbook of Childhood Multilingualism (Fürész-Mayernik Melinda)

Imrényi András: A Pedagogical Linguistics folyóirat

Mozaik

Szabó T. Annamária Ulla: Interdiszciplináris identitáskonferencia Veszprémben

Bús Ágnes: Az oktatásnyelvészeti kutatások sokszínűsége. Beszámoló a PeLiKon 2023 – A nyelv megújuló szerepe az oktatásban című konferenciáról

Postaláda

Kelemen Réka: Szóbeli érvelés az országos anyanyelvtanítási versenyen

Székely Réka Anna: Lehetőségek a Mai Magyartanításban

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–