Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Székely Réka Anna

Lehetőségek a Mai Magyartanításban

 

Kedves Olvasók!

 

A LEMMA, vagyis a Lehetőségek a Mai Magyartanításban egy volt és jelenlegi magyartanár szakos hallgatókból, a magyartanítás iránt elkötelezett fiatalokból álló szakmai közösség. Működésükkel kifejezetten a magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatásának a kérdéseit és lehetőségeit tematizálják, aktualizálják szűkebb és tágabb kontextusokban egyaránt.

A LEMMA története 2021 tavaszára vezethető vissza: többen, magyartanár szakos hallgatók úgy éreztük, hogy a tanítási gyakorlatok vonatkozásában és a szakmába kerülés peremén kapaszkodókra van szükségünk. Egy olyan platformot szerettünk volna létrehozni, ahol a kérdéseinket, megérzéseinket, bizonytalanságainkat meg tudjuk osztani egymással, ahol kölcsönösen értjük a tanítással kapcsolatos dilemmákat.

A lemma a matematikában egy olyan alapot jelent, amely valamilyen nagyobb eredmény eléréséhez segít hozzá: ilyen alap lehet maga a közösség, amelyet szervezünk, és azok az események, amelyek során a közös gondolkodásnak adunk teret. A Lehetőségek a Mai Magyartanításban is ilyen: támogató közeg leendő magyartanároknak ahhoz, hogy a pályájukon eligazodjanak, és pedagógussá váljanak.

Nyilvánosan, LEMMA-ként, először a 2021 őszén megszervezett konferencián jelentünk meg: ekkor igyekeztünk a már meglévő magyartanításhoz kapcsolható szervezetek képviselőit, a magyartanári szakma kiemelkedő gondolkodóit, az oktatástervezésben részt vevőket kerekasztal-beszélgetésekben megszólítani, releváns, aktuális kérdések mentén beszélgetni a magyartanítás helyzetéről és különböző aspektusairól.

Az első konferenciát 2021. november 19–20-án tartottuk meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A tanárképzéshez, a magyar tantárgy tanításához és általánosságban az oktatáshoz kapcsolódó aktuális kérdésekről beszélgettünk. A konferencián a magyar irodalom és nyelvészet tanításának társadalmi helyzetével, szakmai vonatkozásaival, az elvárásokkal kapcsolatos tapasztalatokat osztottuk meg egymással. Az eseményen hat kerekasztal-beszélgetésre és három plenáris előadásra került sor, amelyek után lehetőség nyílt csatlakozni a beszélgetésekhez, hozzászólni, kérdezni, vitatkozni. A célunk az volt, hogy minél szélesebb rétegeket megszólító, termékeny párbeszédet indítsunk el, és egymástól tanulhassunk, így nem csupán a kezdő tanárokat, hanem mindenkit, aki a magyartanítás iránt érdeklődik, igyekeztünk bevonni.

A következő, mindenki számára elérhető eseményünkön, az első LEMMA-táborban, 2022 nyarán már közvetlenül a pályakezdők igényei mentén, nekik hirdettünk programokat. Egy tartalmas, módszertanban, műelemzésben, drámapedagógiában, oktatást érintő társadalmi kérdések megvitatásában és természetesen kötetlen közösségépítésben gazdag négy napot töltöttünk együtt a szakmában elismert tanáregyéniségekkel, pedagógusokkal, civil szervezetek képviselőivel.

2023-ban egy magyartanári projektnapot és a második táborunkat, A küszöbön innen és túl 2.-t szerveztük meg mint külsős, nyitott eseményt. A projektnap alkalmával különböző tanulásszervezési módszereket próbáltunk ki, megnéztünk két jól működő frontális órát, kipróbáltuk a differenciálás, a kooperáció, a rétegmunka és a projekt nyújtotta lehetőségeket, megismertünk alternatív értékelési módszereket. Az idei táborban a résztvevők párhuzamosan futó műhelymunkák, témák közül választhattak mindhárom napon, az irodalom és a magyar nyelv tanítása külön napokon került a középpontba. A délelőtti szekciókban az elméleti és a módszertani megalapozások zajlottak, délután pedig óraterveket, tematikus terveket, foglalkozásterveket készítettünk, az elméletet osztályteremben is alkalmazható gyakorlattá fejlesztettük. Nyelvészetből a leíró nyelvtan tanítása és a szövegtani ismeretek bővítése, irodalomból a regényelemzés, a kortárs irodalom helye a NAT-ban és Mikszáth műveinek élménypedagógiai megközelítése kerültek előtérbe. A harmadik napon a tanár-diák jóléttel foglalkoztunk szintén csoportmunkában, a tanulási nehézségek, a médiatudatosság tanítása és a gamifikáció témáin keresztül.

Reméljük, egyre több magyar nyelv és irodalom szakos hallgató és pályakezdő tanár csatlakozik majd a közösségünkhöz, akikkel intézményesített kereteken kívül szeretnénk valós képet kialakítani a tanári pálya tapasztalatairól, a magyartanítás lehetőségeiről, a hogyanokról. Mindezek mellett legfőbb célunk, hogy szakmai, támogató hátteret biztosítsunk a jövő magyartanárainak.

 

Budapest, 2023. október 30.  

 

  Üdvözlettel,

Székely Réka Anna

magyar nyelv és irodalom tanára szakos hallgató

Székely, Réka Anna: Possibilities in Teaching Hungarian Language and Literature Today – A conference

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2023. évi 4. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–