Székely Réka Anna

Lehetőségek a Mai Magyartanításban

 

Kedves Olvasók!

 

A LEMMA, vagyis a Lehetőségek a Mai Magyartanításban egy volt és jelenlegi magyartanár szakos hallgatókból, a magyartanítás iránt elkötelezett fiatalokból álló szakmai közösség. Működésükkel kifejezetten a magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatásának a kérdéseit és lehetőségeit tematizálják, aktualizálják szűkebb és tágabb kontextusokban egyaránt.

A LEMMA története 2021 tavaszára vezethető vissza: többen, magyartanár szakos hallgatók úgy éreztük, hogy a tanítási gyakorlatok vonatkozásában és a szakmába kerülés peremén kapaszkodókra van szükségünk. Egy olyan platformot szerettünk volna létrehozni, ahol a kérdéseinket, megérzéseinket, bizonytalanságainkat meg tudjuk osztani egymással, ahol kölcsönösen értjük a tanítással kapcsolatos dilemmákat.

A lemma a matematikában egy olyan alapot jelent, amely valamilyen nagyobb eredmény eléréséhez segít hozzá: ilyen alap lehet maga a közösség, amelyet szervezünk, és azok az események, amelyek során a közös gondolkodásnak adunk teret. A Lehetőségek a Mai Magyartanításban is ilyen: támogató közeg leendő magyartanároknak ahhoz, hogy a pályájukon eligazodjanak, és pedagógussá váljanak.

Nyilvánosan, LEMMA-ként, először a 2021 őszén megszervezett konferencián jelentünk meg: ekkor igyekeztünk a már meglévő magyartanításhoz kapcsolható szervezetek képviselőit, a magyartanári szakma kiemelkedő gondolkodóit, az oktatástervezésben részt vevőket kerekasztal-beszélgetésekben megszólítani, releváns, aktuális kérdések mentén beszélgetni a magyartanítás helyzetéről és különböző aspektusairól.

Az első konferenciát 2021. november 19–20-án tartottuk meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A tanárképzéshez, a magyar tantárgy tanításához és általánosságban az oktatáshoz kapcsolódó aktuális kérdésekről beszélgettünk. A konferencián a magyar irodalom és nyelvészet tanításának társadalmi helyzetével, szakmai vonatkozásaival, az elvárásokkal kapcsolatos tapasztalatokat osztottuk meg egymással. Az eseményen hat kerekasztal-beszélgetésre és három plenáris előadásra került sor, amelyek után lehetőség nyílt csatlakozni a beszélgetésekhez, hozzászólni, kérdezni, vitatkozni. A célunk az volt, hogy minél szélesebb rétegeket megszólító, termékeny párbeszédet indítsunk el, és egymástól tanulhassunk, így nem csupán a kezdő tanárokat, hanem mindenkit, aki a magyartanítás iránt érdeklődik, igyekeztünk bevonni.

A következő, mindenki számára elérhető eseményünkön, az első LEMMA-táborban, 2022 nyarán már közvetlenül a pályakezdők igényei mentén, nekik hirdettünk programokat. Egy tartalmas, módszertanban, műelemzésben, drámapedagógiában, oktatást érintő társadalmi kérdések megvitatásában és természetesen kötetlen közösségépítésben gazdag négy napot töltöttünk együtt a szakmában elismert tanáregyéniségekkel, pedagógusokkal, civil szervezetek képviselőivel.

2023-ban egy magyartanári projektnapot és a második táborunkat, A küszöbön innen és túl 2.-t szerveztük meg mint külsős, nyitott eseményt. A projektnap alkalmával különböző tanulásszervezési módszereket próbáltunk ki, megnéztünk két jól működő frontális órát, kipróbáltuk a differenciálás, a kooperáció, a rétegmunka és a projekt nyújtotta lehetőségeket, megismertünk alternatív értékelési módszereket. Az idei táborban a résztvevők párhuzamosan futó műhelymunkák, témák közül választhattak mindhárom napon, az irodalom és a magyar nyelv tanítása külön napokon került a középpontba. A délelőtti szekciókban az elméleti és a módszertani megalapozások zajlottak, délután pedig óraterveket, tematikus terveket, foglalkozásterveket készítettünk, az elméletet osztályteremben is alkalmazható gyakorlattá fejlesztettük. Nyelvészetből a leíró nyelvtan tanítása és a szövegtani ismeretek bővítése, irodalomból a regényelemzés, a kortárs irodalom helye a NAT-ban és Mikszáth műveinek élménypedagógiai megközelítése kerültek előtérbe. A harmadik napon a tanár-diák jóléttel foglalkoztunk szintén csoportmunkában, a tanulási nehézségek, a médiatudatosság tanítása és a gamifikáció témáin keresztül.

Reméljük, egyre több magyar nyelv és irodalom szakos hallgató és pályakezdő tanár csatlakozik majd a közösségünkhöz, akikkel intézményesített kereteken kívül szeretnénk valós képet kialakítani a tanári pálya tapasztalatairól, a magyartanítás lehetőségeiről, a hogyanokról. Mindezek mellett legfőbb célunk, hogy szakmai, támogató hátteret biztosítsunk a jövő magyartanárainak.

 

Budapest, 2023. október 30.  

 

  Üdvözlettel,

Székely Réka Anna

magyar nyelv és irodalom tanára szakos hallgató

Székely, Réka Anna: Possibilities in Teaching Hungarian Language and Literature Today – A conference

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2023. évi 4. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–