Lukács Mária

A helyesírás útvesztői

 

Tisztelt Szerkesztőség, kedves Olvasók!

 

A helyesírás már az általános iskola második osztályában jelentős szerepet kap, és évről évre nehezedik, megkeserítve sok kisdiák életét. Néhány j-s, ly-os szó már az első osztályos tananyagban is felbukkan, és a következő tanév hosszú listáját az iskolaév végére bizony tudni kell. Vannak-e szabályok, és hogyan lehetne könnyebb mindezt megtanulni? Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják a kisdiákokat és a szüleiket is. „Szabályok nincsenek, viszont e kincseket helyesen teszed, ha mondogatod, a hiányokat pótolgatod.” Így támadt az ötletem a szabályok, a tudnivalók versbe szedéséhez és különböző színekkel való kiemeléséhez. Mindehhez gyerekek rajzait igyekeztünk kapcsolni – így született meg az Imbolygó, a „diákbarát” helyesírási kalauz. Az alábbiakban a kiadványból vett néhány példa szerepel.

Kezdésként térjünk vissza a fentebb említett j/ly témakörhöz. Rengeteg diáknak okoz gondot az azonosan ejtendő hang különböző módon való jelölése, ezért némi segítséget nyújthatunk a következő csoportosítás elmondásával:

-ály/-ély végű szavak: „Király, erkély, aszály és veszély, sok az elipszilon, kicsi az esély, hogy ne így legyen…

-og/-ög végű szavak előtt is többnyire ly áll: „Hömpölyög, imbolyog, kóvályog, gomolyog, a tyúkólakhoz róka sompolyog.”

-lya/-lye végződésű szavak (ha nem toldalék): „Pocsolya, korcsolya, datolya, gereblye, képzeld azt, hogy elfér a zsebedben!

De kiemelhetjük azt is, hogy a névmásokban szintén ly-t találunk: ilyen, olyan, milyen, amelyik, bármelyik. Játékos, figyelemfelkeltő lehet a következő mondóka, amely szerint a hűtőben tárolt élelmiszerek nevében pontos j-t írunk, ahol ezt a hangot halljuk: „ jöhet a tej, a tojás, a vaj, jaj, csak nehogy összekavard! Ezeket mind hűtőbe tesszük, így azután megjegyezzük.” A „zajkeltő” szavak is többnyire pontos j-vel írandók: „zaj, moraj, zsivaj és robaj, zajkeltő szavak, gyűjtsél hát sokat! Pontos j-vel írjuk, meg ne ijedj, de más az ilyen, az olyan, a milyen.” Ez utóbbi sorban már az ilyen és a formájában hozzá hasonló ijed szavakat is kiemeljük, hiszen ezeket gyakran tévesztik el a gyerekek.

A cserje – csermely páros szintén figyelmet érdemel, mert nemcsak hangalakjukban hasonlóak, de mindkettő a természetben fordul elő: „Cserje és csermely nem ugyanaz, a cserje az növény, a csermely kis patak.” Három hasonló szó megjegyzéséhez a következő kis sor lehet kapaszkodó: „Gólya és pólya más, mint a bója, meg fogod jegyezni második szóra.

A j-t kékkel, az ly-t pirossal jelölve gyorsabb eredményt lehet elérni a tanulási folyamatban, hiszen a kisdiákok számára a különböző színű kiemelések segítséget nyújthatnak a szabályok megjegyzésében. Az idézett részletek az Imbolygóhelyesírási kalauz című kiadványból származnak, amelynek egyelőre – terjedelmi okokból – nincsen hivatalos kiadása. Az anyanyelvi neveléshez, a magyarórákhoz jó (az Imbolygóban kékkel jelölve) munkát kívánok.

 

                                                                       Tisztelettel:

 

Budapest, 2013. augusztus 14.

 

 

Lukács Mária 
fejlesztőpedagógus

Lukács, Mária: The maze of spelling 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2013. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez  

 

 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–