Magunkról

Az Anyanyelv-pedagógia című elektronikus folyóiratról

www.anyanyelv-pedagogia.hu

 

2008 júliusában jelent meg az Anyanyelv-pedagógia című lektorált szakfolyóirat első száma a világhálón, és megjelenése azóta is folyamatos. A folyóiratot a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata gondozza és adja ki évi négy alkalommal. Szakmai védnöke a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint az ELTE BTK Szakmódszertani Központja. A folyamatos megjelenést a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

A lektorált folyóirat szakmai profiljának megfelelően elsősorban alkalmazott nyelvészeti és anyanyelv-pedagógiai írásokat közöl a szakterületek oktatói, kutatói, valamint a magyar nyelven és magyar nyelvet tanító pedagógusok számára. A szerkesztőségbe beérkező kéziratokat minden esetben szaklektorok bírálják el megjelenés előtt. A szerkesztőbizottság munkáját egy nemzetközi tanácsadó testület is segíti. A folyóirat tartalmát az olvasók ingyen tölthetik le a honlapról, így igen sok pedagógushoz, oktatóhoz és kutatóhoz jutnak el a megjelent írások több mint 100 európai és tengerentúli országban. A folyóirat olvasótábora évről évre dinamikusan nő, 2015-ben az egyedi látogatók száma 161 742 fő volt.

Tanulmányok című rovat elsősorban elméleti (anyanyelv-)pedagógiai és alkalmazott nyelvészeti tanulmányokat közöl. A Műhely című rovatban a gyakorlati nevelőmunkát szolgáló cikkek és tanulmányok olvashatók. A Szemle című rovat az anyanyelvi neveléshez is kapcsolódó új magyarországi könyveket, folyóiratokat és szakmai honlapokat mutat be. A Kitekintő című rovat más országok anyanyelvi neveléséről, külföldi anyanyelv-pedagógiai kiadványokról, honlapokról, szakmai intézményekről, eseményekről és kutatási eredményekről tartalmaz ismertetőket. A Mozaik című rovat hazai anyanyelv-pedagógiai szakmai programokról, kutatócsoportokról számol be. A Naptár rovat és a Facebook-oldal állandóan friss hírekkel bővül, a Könyvajánló rovat pedig újabb ismertetőkkel.

A szerzők a szakma jeles képviselői: oktatók, kutatók, doktori hallgatók és gyakorló pedagógusok. A szerkesztőség folyamatosan számít az olvasók érdeklődésére, hűségére és közreműködésére, hiszen a folyóirat csak így érheti el célját: hogy az anyanyelvi nevelés fejlődésének ösztönzője, szakmai támogatója legyen.

2016. január 1.

 

A folyóirat szerkesztőbizottsága

  

A folyóirat látogatottsága

  


Év

Az egyedi látogatók száma

2008

9 836 fő

2009

42 140 fő

2010

68 594 fő

2011

74 003 fő

2012

96 979 fő

2013

114 489 fő

2014

140 186 fő

2015

161 742 fő

2016

168 546 fő

2017

173 352 fő


 

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat szerzői
2008–2017

 

Ábrahámné Tallér Erzsébet (Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Lomb Utcai Tagóvoda)

Aczél Petra Katalin (Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar)

Ádám Diána Zsuzsa (Jókai Mór Gimnázium; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Adamikné Jászó Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Andorkó Nóra (Debreceni Egyetem)

Antaliné Miss Lilla (Dr. Fejérpataky László Általános és Művészeti Alapiskola)

Antalné Szabó Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Asztalos Anikó (Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola)

Auszmann Anita (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Bácsi János (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola)

Baditzné Pálvölgyi Kata (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Bagaméry Orsolya (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ)

Bajczi Tünde (Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium)

Bakonyi Anikó (Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium)

Bakonyiné Kovács Bea (Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás)

Balázs Géza (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Balázs László (Dunaújvárosi Főiskola)

Balázs Patrícia (Szegedi Tudományegyetem Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport)

Balázsné Nagy Zsuzsanna (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Balogh Andrea (ELTE Tanárképző Központ)

Barabás Ildikó (Németh Imre Általános Iskola)

Bárdos Jenő (Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Barra Mária (Barra Kommunikációs Intézet Kft.)

Bartha Csilla (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, MTA Nyelvtudományi Intézet)

Bartha Krisztina (Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Beke András (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Bernáth Magdolna (Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola)

Bereczkiné Záluszki Anna (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

Beregszászi Anikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Béres Mária (Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)

Bereznai, Anja (Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung e.V.)

Berzéné Klima Ildikó (Szent János Utcai Óvoda)

Bíró Ferenc (Eszterházy Károly Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)

Boda Annamária (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Boda István Károly (Debreceni Egyetem Informatikai Kar)

Bodosi Béla (Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Bognár Amália (Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

Bokor Julianna (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Bóna Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Bondzsér Zita (Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet)

Borbély Edit (Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium)

Bordács Zsuzsanna (Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola)

Boronkai Dóra (Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar )

Bozsik Gabriella (Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar)

Bredács Alice (Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Chambers Mária (Magyar Tanoda és Játszóház)

Chrappán Magdolna (Debreceni Egyetem)

Crnkovity Gábor (Id. Kovács Gyula Általános Iskola)

Czetter Ibolya (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)

Csaba Mercédesz (Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye)

Cs. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája)

Csájiné Knézics Anikó (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)

Csákberényiné Tóth Klára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem)

Csekő Györgyi (Szinyei Merse Pál Gimnázium)

Csempesz Péter Endre (Pontus Közhasznú Egyesület)

Csépes Ildikó (Debreceni Egyetem Angol–Amerikai Intézet)

Csepregi Márta (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Cserhalmi Zsuzsa (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Cseri Nikolett (Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola)

Csernicskó István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet)

Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar)

Csurgó Nóra (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Damásdi Nóra (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Danczi Annamária (Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Dégi Zsuzsanna (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Demény Piroska (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar)

Demeter Gáborné (Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium)

Demeterné Fekete Adrienn (Debreceni Hatvani István Általános Iskola)

Diószegi Endre (Ady Endre Gimnázium)

Domján-Koncz Eszter (Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye)

Domonkosi Ágnes (Eszterházy Károly Főiskola)

Dóra László (Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola)

Dóra Zoltán (Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola)

Dormán András (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Dremina Larisza (Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyeteme)

Ecsedy-Baumann Brigitta (Brassai Sámuel Elméleti Líceum)

Egerszegi Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Eőry Vilma (Eszterházy Károly Főiskola)

Erdély Judit (Mikes Kelemen Főgimnázium)

Erdélyi Erzsébet (ELTE Tanárképző Főiskolai Kar)

Éry Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Espán Margaréta (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Eszéki Aliz Krisztina (TRENECON COWI Kft.)

Fehér Éva (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar)

Fejes József Balázs (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Felvégi Emese (University of Houston)

Fényes-Bók Szilvia (Balassi Bálint Gimnázium)

Fenyő D. György (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)

Fercsik Erzsébet (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Ferencz Ágnes (Európai Bizottság, Jogi Osztály)

Fiala Szilvia (Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda)

F. Láncz Éva (Computer School)

F. Lassú Zsuzsa (Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar)

Fodor Éva (Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola)

Fogarasi Miklós (Connecticut Oncology Group)

Fózer Dóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Főző Ágnes (Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola)

Frigyesi András (Deutsches Theater)

Fülekiné Joó Anikó (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőttképzési Központ)

Fülöp Károly János (Budapest XVI. Kerületi Batthyány Ilona Általános Iskola)

Gaál Gabriella (Eszterházy Károly Főiskola)

Gajdó Tamásné Gődény Andrea (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

Gál Noémi (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Galuska László Pál (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar)

Gasparics Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar; Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium)

Gecsei Edit (Csornai Általános és Művészeti Iskola)

Gelegonyáné Katona Ágnes (Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium)

Gerliczkiné Schéder Veronika (Nyíregyházi Főiskola)

Gombos Tünde (Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium)

Gonda Istvánné (Játékvár Óvoda és Bölcsőde)

Gonda Zsuzsa (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Gósy Mária (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gödri Enikő (Budenz József Általános Iskola és Gimnázium)

Győri János (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar; ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola)

Grábits Mária (Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskolája)

Gráczi Tekla Etelka (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Grétsy László (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gróf Annamária (Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Grund Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Grünthal, Satu (University of Helsinki Department of Teacher Education)

Gyarmathy Dorottya (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Győrfi Katalin (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gyuricza Katalin (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gyurina Zsuzsanna (Balassi Intézet, Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálata)

Hadikné Végh Katalin (Madách Imre Gimnázium)

Hámori Ágnes (MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont)

Hanák Zsuzsanna (Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Hangodi László (Wass Albert Könyvtár és Múzeum)

Hargitai Evelin Gabriella (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Hattyár Helga (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Heltai János Imre (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Heltainé Nagy Erzsébet (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Herbszt Mária (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Hercz Mária (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Hétvári Andrea (költő, meseíró)

Hódi Ágnes (MTA–SZTE Képességfejlődés kutatócsoport)

Hódi Éva (Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület)

Holecz Margit (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Horváth Alíz (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Horváth Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar; Educatio Press Magyar Oktatási Hírügynökség)

Horváth Judit (Vetési Albert Gimnázium)

Horváth Krisztina (Városmajori Gimnázium)

Horváth Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Horváth Viktória (MTA Nyelvtudományi Intézet)

H. Tomesz Tímea (Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar)

H. Tóth István (Károly Egyetem Filozófiai Fakultás)

Hutterer Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

H. Varga Gyula (Eszterházy Károly Főiskola)

Illés-Molnár Márta (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Imre Angéla (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

J. Szabó Erzsébet (Dózsa György Gimnázium)

Jámborné Benkei Ildikó (Magyar Rádió Zrt.)

Jankay Éva (Bányai Júlia Gimnázium)

Jankovics Julianna (Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája)

Jászi Éva (Eszterházy Károly Főiskola)

Jordanidisz Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Józsa Gabriella (KSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)

Józsa Krisztián (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet)

Juhász Kitti Enikő (Sarkadi Általános Iskola, ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Juhász Valéria (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Kalcsó Gyula (Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar)

Kálló Veronika (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Kántorné Őszi Hajnalka (magyartanár)

Kanyó Réka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kardosné Balogh Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Karlovitz János Tibor (Neveléstudományi Egyesület; Miskolci Egyetem)

Kassai Ilona (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kathryn I. Matthew (University of Houston)

Katona Hajnal Tünde (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kecskés Judit (Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kecskésné Papp Tünde (University of South Florida Department of Modern Languages)

Kelemenné Széll Zsuzsanna (MOK Galamb József Tagintézménye)

Kenyó Ildikó (Anyanyelv-pedagógia folyóirat)

Kerekes Judit (The City University of New York College of Staten Island)

Kerner Anna (Madách Imre Gimnázium)

Keserű Norbert (Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola)

Keszler Borbála (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Keszy-Harmath Dániel Lóránd (Budai Középiskola)

Kincer Szilvia (Selye János Egyetem)

Király Flóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Király Istvánné (Gyermekek Háza Óvoda)

Kiss Jenő (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kiss Renáta (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Kiss Szilvia (FTI Consulting)

Kiss Veronika (Pontus Közhasznú Egyesület)

Kocsis Zsuzsanna (ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Koltay Tibor (Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar)

Kondratieva Natalia (Udmurti Állami Egyetem Udmurt Filológiai, Finnugrisztikai és Újságírás Intézet)

Koósné Sinkó Judit (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

Kotmanóczki Andrásné (Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola)

Kovács Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kovács Edina (Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program)

Kovács Éva (Batthyány Lajos Általános Iskola)

Kovács Réka (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Kovácsné Mester Ágnes (Hunyadi János Általános Iskola)

Kovácsné Nagy Ibolya (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézet)

Kováts-Németh Mária (Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola)

Kozák András (Óbudai Nagy László Általános Iskola)

Kozma Krisztina (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége)

Kővágó Dóra (Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola)

Kránicz Rita (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar)

Krepsz Valéria (MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály)

Kresztyankó Annamária (ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Kruzslicz Tamás (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kugler Nóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kulcsár Sándorné (Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye)

Laczkó Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Laczkó Mária (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézet)

Lakatos Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Lakova Cvetelina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Lázár Ildikó (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Lenczné Vrbovszki Judit Anikó (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium)

Lendvai-Décsy Kornélia Márta (Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)

Lengyel Zsófia (Pannon Egyetem Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Lengyel Zsuzsa (ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola)

Lenti Katalin (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar; Kutató Diákokért Alapítvány)

Libárdi Péter (Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium)

Lózsi Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar)

Lőrincz Gábor (Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola)

Lőrincz Julianna (Selye János Egyetem Tanárképző Kar; Eszterházy Károly Főiskola)

Lőrinczi Réka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Lukács Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Lukács Mária (Meseerdő Óvoda)

Macher Mónika (Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)

Madarász Ildikó (Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola)

Magyar Ágnes Zsófia (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Magyari Sára (Partiumi Keresztény Egyetem)

Major Éva (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Major Hajnalka (Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja)

Majorné Szarka Tünde (KISZI Seregélyesi Közoktatási Központ)

Már Orsolya (Bukaresti Egyetem Idegen Nyelvek Kar, Antos János Általános Iskola)

Markó Alexandra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Márku Anita (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, MTA Nyelvtudományi Intézet)

Mászlainé Nagy Judit (Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium)

Mátyás Judit (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar)

Medgyes Sándor (Fővárosi Kossuth Lajos Gimnázium)

Medve Anna (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Melhardt Gergő (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Mentsikné Hoffer Szilvia (Bécsi Magyar Iskola)

Menyhárt Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Misad Katalin (Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Misztrik Jolán (Apáczai Csere János Elméleti Líceum)

Molitorisz Anikó (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Molnár Edit Katalin (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Molnár Mária (Árpád Fejedelem Gimnázium)

Molnár Mária Katalin (Veres Pálné Gimnázium)

Molnár Szilvia (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)

Molnár Zsuzsa (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Moravcsík Tímea (Iglice Egylet; Iparos; Prágai Magyar Kulturális Intézet)

Nábrádiné Jurasek Ibolya (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar)

Nádor Orsolya (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Nagy Dezső (Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolája)

Nagy L. János (Szegedi Tudományegyetem)

Nagy Natália (Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék)

Nagy Noémi (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Nagy-Varga Zsolt (Toldy Ferenc Gimnázium; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Nagy Zoltán (Debreceni Egyetem)

Nagy Zsuzsanna (Szegedi Tudományegyetem, Horváth Mihály Gimnázium)

Nagyházi Bernadette (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar)

Nagyné Császi Ildikó (Maribori Egyetem)

Nánási-Molnár Anita (Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda)

Nemesné Kis Szilvia (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)

Németh Mátyás Ferenc (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Nemoda Judit (ELTE Gyakorló Általános és Középiskola)

Neuberger Tilda (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Nguyen Thanh Nikolett (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Ócsai Dorottya (ELTE Bölcsészettudományi Kar; Népszabadság)

Okosné Bozsik Gabriella

Oszkó Beatrix (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Ökrös Ferenc (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Ölvecky Edit (Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara)

Örményiné Farkas Andrea (Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium)

Pachné Heltai Borbála (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Paksi László (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)

Pap Johanna (Debreceni Ady Endre Gimnázium; Nemzeti Színház)

Papp István Gergely (Bolyai Csapat Kft.)

Pappné Kocsis Réka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Parapatics Andrea (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar; Batsányi János Gimnázium)

Pátkai Rozina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Paula E. Griffith (University of Houston-Clear Lake, School Library & Information Science)

Pávai Gyopár (Zsigmond Király Magyar Kulturális Klub és Iskola)

Pekár Petra Mária (Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)

Pelle Veronika (Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

Pesti János (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Petres Csizmadia Gabriella (Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara)

Petres László (Moldvai Csángómagyarok Szövetsége)

Petreczky Katalin (Arany János Magyar Iskola)

Petró Tímea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Pethő András (Pannon Egyetem)

Pethő József (Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)

Petry Annamária (Óbudai Gimnázium; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Pintér Éva (Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda)

Pintérné Bujtás Tímea (Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar)

Pisnjak Mária (Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete)

Polgár-Turcsányi Mariann (Bartók Béla Bostoni Magyar Óvoda és Iskola)

Pompor Zoltán (Református Pedagógiai Intézet)

Porkoláb Judit (Debreceni Egyetem)

Presér Ágnes Judit (Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola)

Raátz Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Rab Lilla (International School of Budapest)

Rajos Judit (Szekszárdi Garay János Gimnázium)

Rakitai Réka (Kőrösi Csoma Sándor Program)

Regánné Fehér Gizella (Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon; Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Nevelési Tanácsadó)

Rigó Balázs (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Romanek Péter Zalán (MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont)

Rontó Luca (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Rozgonyiné Molnár Emma (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Sáfrányné Molnár Mónika (Türr István Képző és Kutató Intézet)

Sági Norberta (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar)

Sajtosné Csendes Gyöngyi (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)

Sallai Éva (Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Sasvári Zsuzsanna (Arany János Általános Iskola)

Savoia-Keleti Emese (CONSULTA Budapest)

Scheuring Flóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Schnell Zsuzsanna (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Sebő József (Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Egészségügyi Szakközépiskola)

Sejtes Györgyi (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája)

Séra Magdolna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Seres Kristóf (Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központ)

Shirobokova Larisa (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Simon Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Simon Szabolcs (Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék)

Simon Viktória (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Sipos Mária (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Sólyom Réka (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Spolárné Imreh Réka (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Steklács János (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar)

Suhajda Edit (Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény)

Sváb Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Sz. Tóth László (ELTE Bölcsészettudományi Kar; ELTE Apáczai János Gyakorlógimnázium és Kollégium)

Szabó Ágnes (Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola)

Szabó Éva (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szabó G. Ferenc (Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar)

Szabó Ildikó (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar)

Szabó Kalliopé (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szabó Piroska (Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.)

Szabó Tamás Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Szabó T. Annamária Ulla (Balassi Intézet, ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szabó Veronika (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Szalai Zsófia (Kutató Diákokért Alapítvány)

Szántó Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szántó Gábor (Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium)

Szarvas Rita (Móricz Zsigmond Gimnázium)

Szász Dánielné (Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola)

Szathmári István (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szeifert Viktória (Kutató Diákok Országos Szövetsége)

Szekrényesné Tahy Klára (Hunyadi János Általános Iskola)

Szekszárdi Júlia (Babeş–Bolyai Tudományegyetem)

Szendi Tünde (Majthényi Adolf Alapiskola)

Szentgyörgyi Rudolf (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szerepiné Persa Mária (Forrás Mesés Fejlesztő, Játszó és Szövegértés Műhely)

Szigethy Ildikó (Szentendre Város Óvodai Intézménye Bimbó Úti Tagóvodája)

Szilassy Eszter (Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció és Művelődéstudományi Intézet)

Szili Csaba (Vörösmarty Mihály Általános Iskola)

Szilvásiné Turzó Ágnes (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)

Szinger Veronika (Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar)

Szlama Tiborné (Kisnánai Szent Imre Általános Iskola)

Szőke Máté Tibor (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szőke-Milinte Enikő (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Sz. Tóth László (ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium)

Szűcs Katalin (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Takács Edit (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Tancz Tünde (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar)

Tankó Enikő (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Tartsayné Németh Nóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tatár Zoltán (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)

Tikosné Tircsi Éva (Csaba Utcai Általános Iskola)

Tódor Erika-Mária (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tószegi Attila (Herman Ottó Általános Iskola és Tudásközpont)

Tóth Andrea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóth Beatrix (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

Tóth Etelka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóth Katalin (Konstantin Filozófus Egyetem)

Tóth Lilla (Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium)

Tóth M. Zsombor (Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóth Péter (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)

Tóth Szilvia Andrea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóthné Szűcs Éva (Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar)

Tóthné Szűcs Éva (Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar)

Tőkés Erika (Apáczai Csere János Elméleti Líceum)

Török Tímea (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Törzsök Édua (ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola)

Trencsényi László (Magyar Pedagógiai Társaság; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Tuba Márta (Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium)

Udvarhelyi Beatrix (Fővárosi Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Fül-, Orr-, Torok-, Gége-, Fej-, Nyaksebészeti Osztály; ELTE)

Vakula Tímea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Vaskó Ágnes (Victoria Magyar Társaskör [Pacific Coast Community Resources])

Vass Vilmos (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Váradi Viola (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Varga Éva (Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium)

Varga Mónika (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Varga Noémi Judit (magyar–matematika szakos tanár)

Varga Nóra Borbála (Kőrösi Csoma Sándor Program)

Vargáné Raisz Rózsa (Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar)

Varjasi Szabolcs (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Vékony Valéria (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Veszelszki Ágnes (Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

Veszelszkiné Huszárik Ildikó (Bibó István Gimnázium)

Vighné Bacsó Mónika (Hunyadi János Általános Iskola)

Vígh-Szabó Melinda (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)

Virág Erzsébet (S. Toduţă Zenelíceum)

Virág Irén (Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszék)

Völgyi Péterné Reich Márta (Gárdonyi Géza Általános Iskola)

Vörös Ferenc (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)

Wakai Seiji (Károli Gáspár Református Egyetem)

Wenczel Imre (Révai Miklós Gimnázium)

Zágorec-Csuka Judit (1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola)

Zalányi Kinga (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Zékány Krisztina (Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Magyar Filológiai Tanszék)

Zelliger Erzsébet (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Zentainé Kollár Andrea (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Zimányi Árpád (Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar)

Zuborné Sallai Márta (Kós Károly Általános Iskola)

Zsigmond Anita (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Zs. Sejtes Györgyi (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék)

 

  

 

 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–