Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Kerekes Barnabás

Soha többé!

 

Kedves Olvasók!

 

Jókora közhellyel kezdem: mindenki döntse el, hogy az a bizonyos pohár félig üres-e, vagy félig tele van; esetünkben: inkább búsongjunk-e azon, hogy a hagyományos, évtizedek alatt kimunkált módon nem rendezhettük meg a versenyeinket, vagy örvendezzünk azon, hogy legalább voltak, lehettek még országos fordulók is, bár megcsonkult formában.

A Szép Magyar Beszéd verseny – közkeletű nevén: Kazinczy-verseny – a magyar közoktatásnak egyik legrégibb, legnépszerűbb versenyformája. A középiskolások legjobbjai 1966 óta vesznek részt az országos – 1992 óta Kárpát-medencei – döntőn, az általános iskolások és a felsőoktatás pedagógusjelölt hallgatói is lassan fél évszázada kezdték el a megmérettetésüket. A verseny lényege az értő-értető olvasás, egy 20–21. századi magyar szerző körülbelül háromperces esszé- vagy tanulmányrészletének a tolmácsolása. A feladat a szerző gondolatainak megértése és hív közlése. A versenyzőket elbíráló bizottság körülbelül húsz értékelési szempont figyelembevételével minősíti a hallottakat. Az általános iskolás korosztálynak egy szabadon választott és egy úgynevezett kötelező szöveg tolmácsolása a feladata, a gimnazista és szakképzős versenyzők vetélkedése egy írásbeli feladat megoldásával is kiegészül. A Szép Magyar Beszéd verseny majd harminc évvel megelőzte korát. A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségin a szövegértés a legfőbb követelmény, a Kazinczy-versenyen a kezdetektől az tud eredményes lenni, aki megérti a tolmácsolandó szövege(ke)t, átlátja ezeknek a szerkezetét, megfelelő tagolással, a helyes hangsúlyok alkalmazásával igazolja, hogy megértette a közlendő gondolatokat. Vélhetőleg elfogult vagyok, amikor azt állítom, hogy ez a szóbeli közlés legfontosabb versenye, ugyanis a beszéd törvényszerűségeit nemcsak a Kazinczy-versenyen alkalmazzák a fiatalok, hanem további életüknek minden megszólalásakor is.

Az általános iskolás korosztály „félországos” döntőjén Kisújszálláson és Balatonbogláron meg a középiskolások győri Kárpát-medencei fordulóján nemcsak a két (illetve három) feladat elvégzésével telik el az idő, hanem egyéb fontos szakmai és szabadidős programokat is szerveznek az eseménysorozat rendezői. Ilyenek például a felemelően szép nyitó és záró ünnepély, az egy-másfél órás részletes értékelés a zsűri tagjaitól, a könyvbemutató, a szakmai előadás, a kirándulás, a városnézés, a színházi előadás, a felnőtteknek szóló fogadás. És az egyik legfőbb érték: a személyes találkozás lehetősége, az életre szóló élmények megélése.

A 2019/2020. tanévben mindhárom korosztályban – általános iskola, középiskola, felsőoktatás – személyes jelenléttel rendezték meg az országos fordulók elődöntőit, aztán a végső fordulót már csak az egyetemistáknak szervezték meg – online formában; a 13–14 és 15–18 évesek korcsoportos döntői elmaradtak. A magunk mögött hagyott tanévben a rendező intézmények vezetői kijelentették: „Versenynek lennie kell!” A folyamatosságot biztosítanunk kell, mert valamit újrakezdeni sokkal nehezebb, mint a meglévőt tovább éltetni. A Kazinczy-díj Alapítvány kuratóriuma 110 intézményt kért fel az általános iskolások körzeti-járási-kerületi elődöntőinek a megszervezésére és lebonyolítására. A pandémia miatt háromféle rendezési módot kínáltunk fel, és a szervezők – lehetőségeiket ismerve – maguk dönthették el, hogy melyiket választják. Érthető, hogy a hagyományos, a személyes jelenléttel megtartott versenyt kevesen választották; az egyidejűséggel való versenyeztetés lehetőségével viszont már többen éltek. Elsöprő többséggel győzött az a lehetőség, amelyben megadott határidőre elküldhették az előzetesen rögzített szabadon választott szöveget a versenyzők, majd a döntőnek meghirdetett napon egy órát kaptak arra, hogy – tanár, informatikus segítségével – letöltsék, kinyomtassák, húsz percig gyakorolják, felolvassák és a szervezőknek „a járt úton” visszaküldjék a kötelező szöveget. A videóra rögzített két szöveget a bírálók meghallgatták, majd döntöttek arról, hogy ki jut be a kisújszállási/balatonboglári országos fordulóba.

A középiskolások megyei elődöntőkön vívhatják ki az országos – Kárpát-medencei döntőbe jutás lehetőségét. A rendezők ennek a korosztálynak a versenyeztetésekor is választhattak a fent említett három módozat közül. Megyénként és az úgynevezett megyei jogú városonként két-két gimnazista és szakképzős növendék juthatott a döntőbe, a fővárost 12-12 tanuló képviselhette.

A járvány első károkozása, hogy kevesebb helyen rendezték meg az elődöntőket, mint a pandémia előtti időkben. A legfiatalabbak Balatonbogláron és Kisújszálláson összesen körülbelül 120-130-an szoktak versenyezni, a 2020/2021. tanévben ez 62 főre csökkent. A középiskolások – az elszakított területekről érkezett diákokkal együtt – ideális esetben Győrben 144-en vetélkednek, most ez némileg csökkent, 120-an kísérelték meg a Kazinczy-érem elnyerését. A felsőoktatási döntőn korábban 50-60 hallgató vett részt, most nagyjából egyharmaddal kevesebb.

Nézzük az országos fordulók legfontosabb tapasztalatait!

1. A felvételek technikai színvonala igen egyenetlen volt. Voltak, akik a telefonjukkal, mások tévéfelvételre is alkalmas kamerával rögzítették a szövegek felolvasását. Többen igen rosszul választották meg a helyszínt, a visszhangos, rossz akusztikájú termekben elvesztek a hangok. A rossz beállítás miatt mások szinte „hallhatatlanok” voltak. És az ellenpélda: kifogástalan hangminőség, minden hangot és a szövegtolmácsolás finomságait is pontosan lehetett érzékelni.

2. A bírálóbizottságnak feltűnt, hogy sokkal kevesebb a baki, a félreolvasás, mint amikor valós idejű olvasásokat hallgatunk. Nem kétséges, hogy számosan annyiszor olvasták fel a szabadon választott szöveget, ahányszor csak akarták, majd a legjobbnak tartott változatot juttatták el a szervezőknek. A kötelező szöveg gyakorlása után is megtehették azt, amit egyébként soha: akár 3-4 próbálkozás is belefért az egyórás időtartamba, és kiválaszthatták az ideálisnak tetszőt.

3. Sokkal kevesebb lámpalázas versenyzővel találkoztunk, mint korábban. Vélhetőleg a többszöri próbálkozás lehetősége-esélye megnyugtatta a fiatalokat, másrészt megszokott környezetükben olvastak: az iskola valamelyik helyiségében, otthon a szobájukban, de nem idegen helyen. Ráadásul nem 60-80 idegen szempár és „fülpár” nézte-hallgatta őket, legfeljebb a jól ismert szaktanáruk, esetleg még egy informatikus, de többnyire: senki más.

4. Az országos döntőn a közönség elé kiállva olvasnak a versengő diákok. Ebben az évben többen ülve – kis túlzással félig fekve – szerepeltek; megjegyzem: a „keleti kényelem” több esetben visszaütött, mert a levegővel rosszabbul tudtak gazdálkodni, mint álló testhelyzetben.

5. Persze, akik nem ismerik a Kazinczy-verseny követelményeit, azok a kedvező(bb) körülmények ellenére is elkövették azokat a hibákat, amelyeket a megszokott körülmények között is. Többen a szóolvasás, legfeljebb a mondatolvasás szintjén állnak, vagyis csak szavakat, szókapcsolatokat rakosgatnak egymás mellé, de érezhetően nincs fogalmuk arról, hogy mit is olvasnak, a gondolatok elsikkadnak. Gyakori az írásjeltől írásjelig olvasás, emiatt a szöveg darabokra esik. Az a technikától és a helyszíntől teljesen független, hogy valaki beszédhibás, rosszul artikulál, elnyeli a hangokat, nem érzékelteti a szöveg gondolati egységeit, elkövet egy sereg hangsúlyhibát, elhibázza a magánhangzók és a mássalhangzók időtartamát, elhadarja a szöveget, vagy éppen természetellenes lassúsággal görgeti egymás mellé a szavakat stb.

6. A pandémiás és az évtizedek alatt megszokott versenyrendezés közötti különbség, hogy ebben az évben – mindennel együtt – néhány óra alatt lezajlott a verseny. Rövidebbek voltak a köszöntők, a szakmai értékelések, elmaradtak a „kísérőprogramok”. Máskor a balatonboglári verseny csütörtöktől szombatig, a kisújszállási péntektől vasárnapig, a győri csütörtöktől vasárnapig szokott tartani. Ennyi idő kell is a tartalmas programokra, meg a rendezőknek az oklevelek megírására, a jutalmazás előkészítésére. Most háromfelé forgácsolódott minden döntő: a szabadon választott szöveg felolvasása, begyűjtése; egy másik lépésben ugyanezt megcselekedni a kötelező szövegekkel; és néhány nap elteltével következhetett a „záró ünnepség” és az eredményhirdetés.

7. A járvány legnagyobb bűne: elveszett a versenyek lelke! Elmondhatjuk, hogy lezajlottak az országos fordulók, de éppen az anyanyelvi versenyek lényegét hiányoltuk, amikor 300 ember énekli a Himnuszt és a Szózatot a győri városháza dísztermében; hiányoltuk a díjazottakat elismerő vastapsokat; hiányoltuk a jóízű személyes és szakmai beszélgetéseket, a programoktól kapott életre szóló élményeket!

8. Ha valami dicsérendőt keresek, három dolgot írhatok-mondhatok: a) volt verseny, a sorszám egyet ugrott; b) a jutalmazott versenyzők öröme, a szokatlan körülmények ellenére sikert értek el; c) a zsűri tagjai a maguk ütemezése szerint haladhattak a versenyzők meghallgatásakor: megfontolhatták az adandó pontszámot, visszahallgathatták a vitatott részeket.

Talán túlzó a cím, mert ha hasonló körülmények közé kerülünk, gyaníthatóan rákényszerülünk arra, hogy a mostanihoz hasonló módon rendezzünk versenyt. Csak kívánni lehet, többé ilyet soha!

 

Tisztelettel:

 

  Kerekes Barnabás

a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére elnökhelyettese

Kerekes, Barnabás: Never more

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2021. évi 2. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–