XIV. évfolyam

2021. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Adamikné Jászó Anna: Forradalmi és csataképek. Jókai novelláskötete a szabadságharc után

Kresztyankó Annamária: Hogyan beszéljünk a beszédről? Narratív és vizuális gyakorlatok az osztályteremben

Simon Viktória: A szövegértés mérése a történelemórán feldolgozandó szövegtípusokon 11. évfolyamos tanulók körében

Műhely

Könnyü Laura Krisztina: Vizualitás és kollaboráció az anyanyelvi órán

Kézdy-Brózik Vera – Lengyel Zsuzsa: Többszörös intelligencia a helyesírás-tanulás gyakorlatában

Szemle

Kovács Tibor Attila: Egy enciklopédikus igényű vállalkozás – Az Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés folyóiratról és feladatairól

Nagy-Varga Zsolt: A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ segédletei

Kitekintő

Pásztor-Kicsi Mária (szerk.): Kétnyelvűség – Hátrány vagy esély? (Vas Edith)

Jan Gube – Fang Gao (eds.): The Multilingual Education: Education, Ethinicity and Equity in Multilingual Asian Context (Keresa Kumera Chali)

Mozaik

H. Tomesz Tímea: Anyanyelvi nevelés az online térben. Beszámoló a PeLiKon2020 – A digitális oktatás nyelvi dimenziói című konferenciáról

Tomori Tímea: Az anyanyelv-pedagógia korszerű kérdései a digitális térben. Beszámoló a XXV. OTDK Tanulás- és tanításmódszertani – tudástechnológiai szekciójáról

Postaláda

Kerekes Barnabás: Soha többé!

Raátz Judit: Minek nevezzelek?

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–