Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


III. évfolyam

2010. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Mátyás Judit: Idegen nyelvű szövegek értelmezése az anyanyelvi olvasási tapasztalatok tükrében

Lőrinczi Réka: Színe-visszája. Történeti nyelvszociológiai adalékok

Kenyó Ildikó: Négyesy László tankönyvírói munkássága: a stilisztikai és a retorikai tankönyvek

Műhely

Kalcsó Gyula: Mit tanítsunk az ikes ragozásról?

Tikosné Tircsi Éva: Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek összevetése az általános iskola 5. évfolyamán

Szemle

V. Raisz Rózsa: Szólás- és közmondásszótárak (2003–2010)

Hámori Ágnes: Tanóra, kommunikáció, társalgás. Három könyv a tanításmódszertan és a társalgáselemzés területéről

Kitekintő

Bodnár Gyula (főszerk.): Katedra (Misad Katalin)

Szerepiné Persa Mária: Az olvasás szenvedélyes megszerettetése – gondolatok Maria Larsson előadásáról

Mozaik

Szántó Anna: Innováció, technológia, tradíció – beszámoló a XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról

Szilassy Eszter: Felsőoktatási anyanyelvi versenyek az új évezredben

Postaláda

Demeter Gáborné: Az időben érkező segítség

Bajczi Tünde: Minden mindennel összefügg

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–