Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VI. évfolyam

2013. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Horváth Viktória – Beke András: Ép halló és nem ép halló gyermekek spontán beszédének a jellemzői

Horváth Krisztina: A mondatátszövődés megítéléséről egy attitűdfelmérés alapján

Vakula Tímea: Kísérlet a munkamemória, a szókincs és a szövegértés összefüggéseinek a jellemzésére 3–8 éves korban

Műhely

Szabó Tamás Péter: Az iskolai metanyelvi szocializáció dinamizmusa (Terminushasználat és cselekvés)

Tóth Andrea: A tollbamondás értékelésének problémái az általános iskola felső tagozatában

Szemle

Aczél Petra: Médiaretorika (H. Tomesz Tímea)

Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset? (Boda István Károly – Porkoláb Judit)

Kovács Réka: Helyesiras.mta.hu

Kitekintő

Zalányi Kinga: Íráskészség-fejlesztés a Read Write Think című honlap segítségével

Tóth Katalin: Az oktatás és a tudomány szolgálatában

Mozaik

Antalné Szabó Ágnes: Az anyanyelv-pedagógia szolgálatában

Danczi Annamária: Első lépések a tudomány világában

Postaláda

Lukács Mária: A helyesírás útvesztői

Keserű Norbert: Tantárgyi kapcsolódások

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–