Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VIII. évfolyam

2015. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Damásdi Nóra – Krepsz Valéria: Funkcionális zöngeképzési zavar gyermekkorban

Szabó Veronika: Javaslatok az egyszerű semleges mondat tanításához a felső tagozaton

Gelegonyáné Katona Ágnes: Gimnazisták névtani tájékozottsága

Műhely

Major Hajnalka: Az érvforrások tanítása kooperatív módszerekkel

Szabó Ildikó – Szinger Veronika: „ISIT”: Távoktatási tanártovábbképző program az össztantárgyi olvasásfejlesztésért

Szemle

Névtani Értesítő: (Vörös Ferenc)

Módszertani Közlemények: (Kelemenné Széll Zsuzsanna)

Kitekintő

Dormán András: A francia mint anyanyelv múltja és jelene Kanadában

Kiss Renáta – Hódi Ágnes: A szófelismerés fejlesztése

Laczkó Mária: Írás, olvasás és kommunikáció a változó világban – új kihívások az oktatásban

Mozaik

Baditzné Pálvölgyi Kata: Videós tanórakutatás a tanárképzés megújításáért

Nagyházi Bernadette: Nevelés és tudomány, neveléstudomány a 21. században. Beszámoló a IX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciáról

Postaláda

Szentgyörgyi Rudolf: Alkalmazott nyelvtörténet – A nyelvújítás tanítása a gimnáziumban

Fekete Adrienn: Élmények az országos anyanyelvi tanítási verseny zsűrijében

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–