XV. évfolyam

2022. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Neuberger Tilda: A mássalhangzó-hosszúság észlelése 1. és 2. osztályos tanulóknál: életkori és nemek közötti különbségek

Bátyi Szilvia – Airi Kemppainen: A második nyelv hatásai az anyanyelvre eltérő nyelvtanulási kontextusokban

Bajkó Edina: Az írott és hallott anyanyelvi szövegértés vizsgálata harmadik osztályban

Műhely

Imrényi András: Az iskolai mondatelemzés: helyzetkép és problémafelvetés

Gulyás Márk: Szerencsegyökér. Berniczky Éva novellájának retorikai elemzése

Szemle

Erdélyi Erzsébet (szerk.): A nyelvész – emberközelből. Grétsy László. (Suhajda Edit)

Sántha Attila: Székely szótár küssebb s nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak (Pál Helén)

Kitekintő

Gazdag Vilmos: Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Csurman-Puskás Anikó)

Al-Sawalha, Mohammad – Parapatics Andrea: Az arab és az angol nyelv helyzetéről Jordániában

Mozaik

H. Tomesz Tímea – Balázs László: Kommunikáció tudatosan. Emlékezés H. Varga Gyulára

Tücsök Dorottya – Csárdás László: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig 2. – az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport szakmai konferenciája

Postaláda

Antalné Szabó Ágnes: A 15 éves folyóirat szerkesztőségének a felhívása az olvasókhoz

Juhász Milán: A lingvicizmus megjelenése az iskolai fogalmazásértékelésben

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–