Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VI. évfolyam

2013. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Parapatics Andrea: A szlenggel kapcsolatos tanulói attitűdök és elvárások az anyanyelvi órán

Németh Mátyás: A tanári beszéd és személyiség

Műhely

Petres Csizmadia Gabriella: Élményszerű szövegértés, szövegértelmezés és szövegalkotás

Heltai János Imre: A szociolingvisztikai szemlélet projektalapú formálása a középiskolában

Szemle

Juhász Dezső felelős szerk.: Magyar Nyelv (Adamikné Jászó Anna)

Klein Sándor – Soponyai Dóra szerk.: A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak (Sallai Éva)

Veszelszki Ágnes szerk.: Netszótár. @-tól a Zukbergnetig (Sz.Tóth László)

Kitekintő

Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában (Séra Magdolna)

Gróf Annamária: A Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny a szlovéniai Muravidéken

Zs. Sejtes Györgyi: Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia

Mozaik

Tolcsvai Nagy Gábor: A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely

Balogh Judit: Tudósítás a szaknyelvi konferenciáról

Takács Edit: A Nemzeti Tankönyvkiadó az anyanyelvi nevelés szolgálatában

Postaláda

Pesti János: A funkcionális analfabetizmusról

Frigyesi András: Van-e helye az iskolában a játéknak?

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–