VI. évfolyam

2013. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Parapatics Andrea: A szlenggel kapcsolatos tanulói attitűdök és elvárások az anyanyelvi órán

Németh Mátyás: A tanári beszéd és személyiség

Műhely

Petres Csizmadia Gabriella: Élményszerű szövegértés, szövegértelmezés és szövegalkotás

Heltai János Imre: A szociolingvisztikai szemlélet projektalapú formálása a középiskolában

Szemle

Juhász Dezső felelős szerk.: Magyar Nyelv (Adamikné Jászó Anna)

Klein Sándor – Soponyai Dóra szerk.: A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak (Sallai Éva)

Veszelszki Ágnes szerk.: Netszótár. @-tól a Zukbergnetig (Sz.Tóth László)

Kitekintő

Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában (Séra Magdolna)

Gróf Annamária: A Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny a szlovéniai Muravidéken

Zs. Sejtes Györgyi: Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia

Mozaik

Tolcsvai Nagy Gábor: A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely

Balogh Judit: Tudósítás a szaknyelvi konferenciáról

Takács Edit: A Nemzeti Tankönyvkiadó az anyanyelvi nevelés szolgálatában

Postaláda

Pesti János: A funkcionális analfabetizmusról

Frigyesi András: Van-e helye az iskolában a játéknak?

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–