Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VI. évfolyam

2013. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Kozma Krisztina: A jelnyelvi fejlődés kezdeti szakaszai siket és halló gyermekeknél

Neuberger Tilda: A spontán beszéd temporális sajátosságai 6–14 év közötti gyermekeknél

Műhely

F. Joó Anikó: Az olvasási attitűd kutatása Mathewson modellje alapján

Csepregi Márta: Nyelvrokonságról – betűvel, képpel, hanggal

Szemle

Wacha Imre: Igényesen magyarul. A helyes kiejtés kézikönyve (Rozgonyiné Molnár Emma)

Navracsics Judit – Lengyel Zsolt szerk.: Pszicholingvisztikai tanulmányok I–III. (Tóth Szilvia)

Kitekintő

Vígh-Szabó Melinda: Aa, bee, tsee – anyanyelv és anyanyelvi oktatás Észtországban

Christa Dürscheid – Franc Wagner – Sarah Brommer: Wie Jugendliche schreiben. Schreibkompetenz und neue Medien (Kruzslicz Tamás)

Mozaik

Zelliger Erzsébet: Kiss Jenő, a tanár és a tudós

Sólyom Réka: Beszámoló a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról, különös tekintettel az Anyanyelvoktatás, anyanyelv-pedagógia szekcióra

Varjasi Szabolcs: A kulturális és nyelvi sokszínűség lehetőségei és korlátai a Kárpát-medencében című műhelykonferenciáról

Postaláda

Gecsei Edit: A magyar kultúra napja

Örményiné Farkas Andrea: Iskolai könyvtárkultúra a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumban

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–