Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VIII. évfolyam

2015. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Bartha Krisztina: Magyar–román alsó tagozatos kétnyelvű gyermekek beszédészlelési folyamatainak jellemzői

Heltai János Imre: Roma/cigány gyerekek kétnyelvűségének néhány magyarnyelv-pedagógiai vonatkozása

Bóna Judit: 6–13 éves iskolások megakadásai különböző beszédtípusokban

Műhely

Nagy-Varga Zsolt: A szófajok tanítása interaktív tábla használatával

Asztalos Anikó: A tanórai beszédfejlesztést támogató óratervezési stratégiák

Szemle

Wacha Imre: A tiszta beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal I. Az értelmes beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal II. (Eőry Vilma)

Markó Alexandra sorozatszerk.: Beszéd – Kutatás – Alkalmazás című sorozat (Varga Mónika)

Kitekintő

Bereznai Anja: Nyelvjárások használata az óvodában

Már Orsolya: A román nyelv mint nem anyanyelv oktatása Romániában

Mozaik

Steklács János: Szemmozgásvizsgáló Oktatásmódszertani Kutatóműhely és Labor

Hutterer Éva: Újító törekvések az anyanyelv-pedagógiában

Postaláda

Bognár Amália: Digitális eszközökkel magyarórán

P. Kocsis Réka: Modern kiadásban olvasható az Apor-kódex

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–