Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VIII. évfolyam

2015. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Balázs László: A Z generáció fejlesztésének lehetőségei – alternatív módszerek a közoktatásban

Laczkó Mária: Emlékezeti működés és szövegfeldolgozás

Vakula Tímea: Óvodások hallás utáni szövegértésének fejlesztése mesetréninggel

Műhely

Adamikné Jászó Anna: Hogyan készítsük fel tanítványainkat a szónokversenyre?

Rozgonyiné Molnár Emma: Tanácsok a retorikai versenyre felkészítő tanárok és felkészülő versenyzők számára

Szemle

Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. (Fercsik Erzsébet)

Pedagógusképzés: Pedagógusképzők és -továbbképzők folyóirata. (Suhajda Edit)

Kitekintő

Márku Anita: A nyelvi kontaktusok témakörének helye az anyanyelvi oktatásban:
a kárpátaljai magyar iskolák példája

Jordanidisz Ágnes – Neuberger Tilda: Nemzetközi szimpózium az egynyelvű és kétnyelvű beszédről

Vančo Ildikó (szerk.): Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Szöveggyűjtemény. (Domonkosi Ágnes)

Mozaik

Kecskés Judit: Új fejlesztések, tananyagok a tanárképzés szakmai támogatására

Bokor Julianna: Mindennapi többnyelvűség, fenntartható nyelvi sokszínűség, többnyelvű bevonódás

Postaláda

Czetter Ibolya: A szombathelyi dialektológiai szimpozionról

Fülöp Károly: Írás stratégiák nélkül? Az esti tagozaton érettségiző felnőttek szövegalkotási nehézségeiről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–