VIII. évfolyam

2015. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Balázs László: A Z generáció fejlesztésének lehetőségei – alternatív módszerek a közoktatásban

Laczkó Mária: Emlékezeti működés és szövegfeldolgozás

Vakula Tímea: Óvodások hallás utáni szövegértésének fejlesztése mesetréninggel

Műhely

Adamikné Jászó Anna: Hogyan készítsük fel tanítványainkat a szónokversenyre?

Rozgonyiné Molnár Emma: Tanácsok a retorikai versenyre felkészítő tanárok és felkészülő versenyzők számára

Szemle

Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. (Fercsik Erzsébet)

Pedagógusképzés: Pedagógusképzők és -továbbképzők folyóirata. (Suhajda Edit)

Kitekintő

Márku Anita: A nyelvi kontaktusok témakörének helye az anyanyelvi oktatásban:
a kárpátaljai magyar iskolák példája

Jordanidisz Ágnes – Neuberger Tilda: Nemzetközi szimpózium az egynyelvű és kétnyelvű beszédről

Vančo Ildikó (szerk.): Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Szöveggyűjtemény. (Domonkosi Ágnes)

Mozaik

Kecskés Judit: Új fejlesztések, tananyagok a tanárképzés szakmai támogatására

Bokor Julianna: Mindennapi többnyelvűség, fenntartható nyelvi sokszínűség, többnyelvű bevonódás

Postaláda

Czetter Ibolya: A szombathelyi dialektológiai szimpozionról

Fülöp Károly: Írás stratégiák nélkül? Az esti tagozaton érettségiző felnőttek szövegalkotási nehézségeiről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–