Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


IX. évfolyam

2016. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Bóna Judit: Hallásalapú és vizuális alapú közlések vizsgálata 3–7. osztályos korban

Sáfrányné Molnár Mónika: A verbális tanári instrukciók az osztálytermi diskurzusban III.

Műhely

Gyuricza Katalin: Az intertextualitás tanításának lehetőségei az anyanyelvi oktatásban

F. Láncz Éva: Névtudományi ismeretek a magyar nyelvi órán

Bernáth Magdolna: A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése az irodalomórákon

Szemle

Antalné Szabó Ágnes – Laczkó Krisztina – Raátz Judit szerk.: Szakpedagógiai körkép 1. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. (N. Császi Ildikó)

Adamikné Jászó Anna: Jókai és a retorika (Seres Kristóf)

Parapatics Andrea: A magyar nyelvjárásokról a XXI. században

Kitekintő

Vígh-Szabó Melinda: Egy tradicionális múzeum új köntösben

Laczkó Mária: A nyelv szerepe az oktatásban

Mozaik

Hámori Ágnes: Konferencia a grammatikakutatás és a grammatikaoktatás kérdéseiről

Vakula Tímea: Konferencia az új magyar nyelvi és irodalmi érettségiről

Postaláda

Zágorec-Csuka Judit: „A magyar nyelv kincsesláda” – Először ünnepeltük meg a magyar nyelv napját a Muravidéken

Szlama Tiborné: Egy mátraaljai kis faluból a Simonyi-serleg kitüntetésig

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–