Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XIII. évfolyam

2020. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Muzsnai István: Nevelési és oktatási dilemmák a magyar jelnyelv elmúlt 20 éves történetében

Bóna Judit – Steklács János: A hangos olvasás hibajavításának mintázatai szemkamerás és akusztikai, fonetikai vizsgálatok tükrében

Műhely

Németh Miklós: A nyelvjárási beszéd megítélése a pedagógusok körében

Kovács Ágota: Erőszakmentes kommunikáció a tanórán

Szemle

Ludányi Zsófia: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből (Hegyi Laura)

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések (Zagar Szentesi Orsolya)

Kitekintő

Vadász Viola: Közösségfejlesztés és tudásátadás a diaszpórában: az aucklandi magyar iskola és óvoda megalakulása

Király Tímea: Nyelv – társadalom – elme. 27. Egyetemi Nyelvészeti Napok az újvidéki Magyar Tanszéken

Mozaik

Szabó Ildikó: Beszámoló a kecskeméti olvasáskonferenciáról

B. Orosz Dorottya: Beszámoló a Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig konferenciáról

Postaláda

Fenyvessyné Békei Gabriella: Levél a karanténból

Lőrincz Gábor: Kisebbségi nyelvváltozatok, nyelvi tévhitek, regionális stílusok és anyanyelvoktatás

Sándor András: Rendhagyó nyelvtanóra a porondon – anyanyelvi nevelés a cirkuszművészet segítségével

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–