Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XIII. évfolyam

2020. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Jani-Demetriou Bernadett: Kategóriák és társas jelentések: roma diákok beszédmódjainak elemzése a heteroglosszia-elmélet alapján

Pankovics Gergő: Az ige és vonzatainak kölcsönös meghatározottsága a nyelvhasználatban

Műhely

Imrényi András: Tanító metaforák a mondattan oktatásában

Fésű Anna Magdolna: A pápaság és a császárság küzdelme – a fogalmi terminologizálódás egy tankönyvcsaládban

Szemle

Bóna Judit – Krepsz Valéria (szerk.): Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig (Huszár Anna)

Pölcz Ádám: Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek 20–21–22.

Viszket Anita: Elemzések Okosdobozzal

Kitekintő

Bubela Beáta: Lépcső a többnyelvűségkutatásban, avagy a háromnyelvű Alkalmazott nyelvészeti szótárról

Tódor Erika-Mária: Hétköznapi kétnyelvűség. Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolákban (Marossy Boglárka)

Mozaik

Molnár Gyöngyvér – Csapó Benő: A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája: előzmények, célok, kutatási programok és együttműködések

Tóbisz-Hertelendy Réka: Magyar nyelvészeti kutatások a társadalom szolgálatában. Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén

Postaláda

Táboriné Ungvári Éva: Kortárs mentorok támogató programja

Bóna Judit: Anyanyelvi versenyek online

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–