Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XVI. évfolyam

2023. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Tary Blanka – Fejes József Balázs – Hódi Ágnes – Szenczi Beáta – Vígh Tibor: Javaslatok a szövegértés tantárgyakba ágyazott fejlesztéséhez – az olvasási stratégiák tanítása II.

Ihász Petra – Benyhe András – Sáry Gyula – Juhász Zoltán – Navracsics Judit: Magyar–angol kétnyelvűek vizuális szófelismerési mintái

Demeter Gáborné: Kutatási eredményekre épülő pedagógiai módszertan az olvasástanításban

Műhely

Zs. Sejtes Györgyi: Anyanyelvi nevelés digitális eszközökkel

Tókos Katalin: Tudásmegosztás, egymástól tanulás a Tanítsunk Magyarországért Program kurzusain

Szemle

Kajdi Alexandra: Anya – nyelv – játék. Játékos anyanyelvi fejlesztő gyakorlatok óvodásoknak és kisiskolásoknak (Zsolnai Márton)

Jánk István – H. Tomesz Tímea – Domonkosi Ágnes (szerk.): A digitális oktatásról oktatásnyelvészeti szemszögből (Tóth Anna)

Kitekintő

Chali, Keresa Kumera – Parapatics Andrea: Az alapfokú anyanyelvi oktatás helyzete napjaink Etiópiájában

Dudics Lakatos Katalin: Az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica folyóirat

Mozaik

Antalné Szabó Ágnes: 15 éve az anyanyelv-pedagógia szolgálatában

Pompor Zoltán: Több mint harminc éve az olvasás ügyéért. Bemutatkozik a Magyar Olvasástársaság

Postaláda

Jakab Dorottya – Ludányi Zsófia: A „makarónikifejezések” helyesírási problémái

Fejér Zsolt: MAPPA – Nem tankönyvet, hanem gyereket tanítunk

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–