XVI. évfolyam

2023. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Tary Blanka – Fejes József Balázs – Hódi Ágnes – Szenczi Beáta – Vígh Tibor: Javaslatok a szövegértés tantárgyakba ágyazott fejlesztéséhez – az olvasási stratégiák tanítása II.

Ihász Petra – Benyhe András – Sáry Gyula – Juhász Zoltán – Navracsics Judit: Magyar–angol kétnyelvűek vizuális szófelismerési mintái

Demeter Gáborné: Kutatási eredményekre épülő pedagógiai módszertan az olvasástanításban

Műhely

Zs. Sejtes Györgyi: Anyanyelvi nevelés digitális eszközökkel

Tókos Katalin: Tudásmegosztás, egymástól tanulás a Tanítsunk Magyarországért Program kurzusain

Szemle

Kajdi Alexandra: Anya – nyelv – játék. Játékos anyanyelvi fejlesztő gyakorlatok óvodásoknak és kisiskolásoknak (Zsolnai Márton)

Jánk István – H. Tomesz Tímea – Domonkosi Ágnes (szerk.): A digitális oktatásról oktatásnyelvészeti szemszögből (Tóth Anna)

Kitekintő

Chali, Keresa Kumera – Parapatics Andrea: Az alapfokú anyanyelvi oktatás helyzete napjaink Etiópiájában

Dudics Lakatos Katalin: Az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica folyóirat

Mozaik

Antalné Szabó Ágnes: 15 éve az anyanyelv-pedagógia szolgálatában

Pompor Zoltán: Több mint harminc éve az olvasás ügyéért. Bemutatkozik a Magyar Olvasástársaság

Postaláda

Jakab Dorottya – Ludányi Zsófia: A „makarónikifejezések” helyesírási problémái

Fejér Zsolt: MAPPA – Nem tankönyvet, hanem gyereket tanítunk

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–