XVI. évfolyam

2023. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Gombos Péter – Látics Barbara: A betűtípus és a szövegértés összefüggésének vizsgálata felső tagozatos tanulók körében

Bereczk Zsófia Mirtill – Parapatics Andrea: A nyelvjárási tudat fejlesztésének útjain I. Nyugat-dunántúli középiskolások nyelvjárási tudata

Laczkó Mária: Szövegértés alapú narratívaalkotás középiskolás korban

Műhely

Bereczk Zsófia Mirtill – Parapatics Andrea: A nyelvjárási tudat fejlesztésének útján II. Újabb feladatok a nyelvjárási témakör tanításához

Juhász Milán: A szövegalkotási kompetencia megjelenése a Nemzeti alaptantervekben

Szemle

Bóna Judit – Murányi Sarolta szerk. : A nyelvfejlődés folyamata koragyermekkortól kamaszkorig (Schmidt Ildikó)

Tomori Tímea: Az anyanyelvi nevelés játékos fejlesztői, az Ékesszólás Kiskönyvtára sorozat feladatgyűjteményei

Kitekintő

Ribná Barbara: Beszámoló a Variológiai Kutatócsoport (VaKu) nemzetközi tudományos szimpóziumáról

Radics Rudolf: Évfordulók bűvöletében: Az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetéről

Mozaik

Kovács Tibor Attila: Új nézőpontok az anyanyelvi nevelés „hallgatói műhelyében”. Beszámoló a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában a Magyar nyelv és irodalom pedagógiája tagozat munkájáról

Gonda Zsuzsa – Takács Judit: Beszámoló a XI. országos anyanyelvtanítási versenyről

Postaláda

Csrepka Márton Bertalan: Anyanyelvi nevelés és kultúraközvetítés a diaszpórában – egy Kőrösi Csoma-ösztöndíjas tollából

Tóbisz-Hertelendy Réka: Beszámoló az Eötvös-szónokverseny 2023. évi döntőjéről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–