Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XVI. évfolyam

2023. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Gombos Péter – Látics Barbara: A betűtípus és a szövegértés összefüggésének vizsgálata felső tagozatos tanulók körében

Bereczk Zsófia Mirtill – Parapatics Andrea: A nyelvjárási tudat fejlesztésének útjain I. Nyugat-dunántúli középiskolások nyelvjárási tudata

Laczkó Mária: Szövegértés alapú narratívaalkotás középiskolás korban

Műhely

Bereczk Zsófia Mirtill – Parapatics Andrea: A nyelvjárási tudat fejlesztésének útján II. Újabb feladatok a nyelvjárási témakör tanításához

Juhász Milán: A szövegalkotási kompetencia megjelenése a Nemzeti alaptantervekben

Szemle

Bóna Judit – Murányi Sarolta szerk. : A nyelvfejlődés folyamata koragyermekkortól kamaszkorig (Schmidt Ildikó)

Tomori Tímea: Az anyanyelvi nevelés játékos fejlesztői, az Ékesszólás Kiskönyvtára sorozat feladatgyűjteményei

Kitekintő

Ribná Barbara: Beszámoló a Variológiai Kutatócsoport (VaKu) nemzetközi tudományos szimpóziumáról

Radics Rudolf: Évfordulók bűvöletében: Az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetéről

Mozaik

Kovács Tibor Attila: Új nézőpontok az anyanyelvi nevelés „hallgatói műhelyében”. Beszámoló a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában a Magyar nyelv és irodalom pedagógiája tagozat munkájáról

Gonda Zsuzsa – Takács Judit: Beszámoló a XI. országos anyanyelvtanítási versenyről

Postaláda

Csrepka Márton Bertalan: Anyanyelvi nevelés és kultúraközvetítés a diaszpórában – egy Kőrösi Csoma-ösztöndíjas tollából

Tóbisz-Hertelendy Réka: Beszámoló az Eötvös-szónokverseny 2023. évi döntőjéről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–