V. évfolyam

2012. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Bóna Judit: Hogyan mondanak vissza hallott szövegeket a középiskolások?

Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia a 2012-es NAT vitaanyagában

Kelemenné Széll Zsuzsanna: Kooperatív tanulás – tantárgyi attitűdök

Műhely

Grétsy László: Magyar nyelven, játékosan

Laczkó Mária: A szövegértés fejlesztésének lehetőségei – gyakorlattípusok egy szövegértést fejlesztő órára

Szemle

Keszler Borbála felelős szerk.: Magyar Nyelvőr Nyelv és iskola (Balogh Judit)

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés (Domonkosi Ágnes)

Kitekintő

Crnkovity Gábor: Anyanyelvtanítás a Vajdaságban

Kecskésné Papp Tünde: Néhány gondolat az anyanyelvi nevelést meghatározó tényezőkről és hatásukról az idegennyelv-tanulásban – az Amerikai Egyesült Államokban

Mozaik

Sz. Molnár Szilvia: Anyanyelvi kultúraközvetítés Kaposváron

Fenyő D. György: Digitális nemzedék

Postaláda

Szili Csaba: Kötelezőkről – röviden

Kovács Anna: Rendhagyó magyarórák a Budai Középiskolában

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–