Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


V. évfolyam

2012. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Bóna Judit: Hogyan mondanak vissza hallott szövegeket a középiskolások?

Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia a 2012-es NAT vitaanyagában

Kelemenné Széll Zsuzsanna: Kooperatív tanulás – tantárgyi attitűdök

Műhely

Grétsy László: Magyar nyelven, játékosan

Laczkó Mária: A szövegértés fejlesztésének lehetőségei – gyakorlattípusok egy szövegértést fejlesztő órára

Szemle

Keszler Borbála felelős szerk.: Magyar Nyelvőr Nyelv és iskola (Balogh Judit)

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés (Domonkosi Ágnes)

Kitekintő

Crnkovity Gábor: Anyanyelvtanítás a Vajdaságban

Kecskésné Papp Tünde: Néhány gondolat az anyanyelvi nevelést meghatározó tényezőkről és hatásukról az idegennyelv-tanulásban – az Amerikai Egyesült Államokban

Mozaik

Sz. Molnár Szilvia: Anyanyelvi kultúraközvetítés Kaposváron

Fenyő D. György: Digitális nemzedék

Postaláda

Szili Csaba: Kötelezőkről – röviden

Kovács Anna: Rendhagyó magyarórák a Budai Középiskolában

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–