VI. évfolyam

2013. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Antalné Szabó Ágnes: A tanulásalapú anyanyelvi nevelés

Szántó Anna: A hallás utáni szövegértés kisiskolásoknál, néhány szociolingvisztikai tényező tükrében

Műhely

Juhász Kitti: A funkcionális írásbeliség vizsgálata érettségire készülő diákok körében

Sváb Ágnes: Online alkalmazások az anyanyelvi órán

Szemle

Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos.” A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében (Bodó Csanád)

Laczkó Mária: A beszéd és az olvasás az anyanyelvben és az idegen nyelvben (Székely-Kékedy Kinga)

Scheuring Flóra: Anyanyelvfejlesztő IKT-alkalmazások egy digitális tananyagpiacon

Kitekintő

Kolláth Anna: A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában (Csernicskó István)

Hódi Éva: Húszéves a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

Mozaik

Gósy Mária: A beszédadatbázis jelentősége a beszédkutatásban

Balázs Géza: A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport krónikája (2000–2012)

Nagy Zoltán – Andorkó Nóra: Iskolai nevelés új tanulási környezetben – beszámoló a XIII. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

Postaláda

Parapatics Andrea: Rokon Népek Napja a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban

Gombos Tünde: Színjátszás – két nézőpontból

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–