Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VI. évfolyam

2013. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Antalné Szabó Ágnes: A tanulásalapú anyanyelvi nevelés

Szántó Anna: A hallás utáni szövegértés kisiskolásoknál, néhány szociolingvisztikai tényező tükrében

Műhely

Juhász Kitti: A funkcionális írásbeliség vizsgálata érettségire készülő diákok körében

Sváb Ágnes: Online alkalmazások az anyanyelvi órán

Szemle

Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos.” A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében (Bodó Csanád)

Laczkó Mária: A beszéd és az olvasás az anyanyelvben és az idegen nyelvben (Székely-Kékedy Kinga)

Scheuring Flóra: Anyanyelvfejlesztő IKT-alkalmazások egy digitális tananyagpiacon

Kitekintő

Kolláth Anna: A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában (Csernicskó István)

Hódi Éva: Húszéves a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

Mozaik

Gósy Mária: A beszédadatbázis jelentősége a beszédkutatásban

Balázs Géza: A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport krónikája (2000–2012)

Nagy Zoltán – Andorkó Nóra: Iskolai nevelés új tanulási környezetben – beszámoló a XIII. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

Postaláda

Parapatics Andrea: Rokon Népek Napja a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban

Gombos Tünde: Színjátszás – két nézőpontból

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–