Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VII. évfolyam

2014. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Macher Mónika: Beszédpercepciós folyamatok elemzése tanulásban akadályozott gyermekeknél

Laczkó Mária: A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében a tinédzserek anyanyelv- és idegennyelv-elsajátítási folyamatában

Kovács Edina: A tanár szakos hallgatók nyelvi attitűdjeinek társadalmi nemi sajátosságai

Műhely

Lukács Krisztina: A tanári instrukciók szerepe a tanulói szövegek javításában egy kérdőíves vizsgálat tükrében

Tóth Lilla: Az interkulturális kompetencia fejlesztése magyar nyelvi órán

Szemle

Imrényi András: A magyar mondat viszonyhálózati modellje (Kugler Nóra)

Neveléstudomány: Oktatás – Kutatás – Innováció (Hanák Zsuzsanna – Virág Irén)

Kitekintő

Fogarasi Miklós – Fózer Dóra – Polgár-Turcsányi Mariann: Kedves szójáték: Boskola, a bostoni magyar iskola

Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs – Török Tamás szerk.: Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről (Lőrincz Gábor)

Mozaik

H. Varga Gyula: Szakmai tanácskozás a kommunikációs készség fejlesztéséről

Szabó Veronika: Beszámoló a 2. Találkozások az anyanyelvi nevelésben konferenciáról

Postaláda

Sz. Tóth László: Vitától hangos iskola

Rigó Balázs: A helytörténeti oktatás és az anyanyelvi nevelés kapcsolatáról

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–