Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VIII. évfolyam

2015. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Török Tímea – Hódi Ágnes: A morfológiai tudatosság fejlődése, mérési lehetőségei és az olvasás-szövegértéssel való kapcsolata

Király Flóra: A beszédfordulók és a szóátadások vizsgálata osztálytermi kontextusban

Műhely

Gonda Zsuzsa: A digitális szövegek olvasásértésének fejlesztése az olvasási stratégiák segítségével

Kiss Veronika – Csempesz Péter – Fejes József Balázs: Motiváció ösztöndíjprogram – Egy szövegértést fejlesztő mentorprogram koncepciója és tapasztalatai

Antalné Szabó Ágnes: A helyesírási mérés és fejlesztés gyakorlattípusai egy helyesírási verseny tükrében

Szemle

Pléh Csaba – Lukács Ágnes szerk.: Pszicholingvisztika 1–2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv (Schnell Zsuzsanna)

Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban (Varga Mónika)

Kitekintő

Dormán András: A francia nemzeti nyelv megteremtése, az anyanyelvoktatás történetének főbb állomásai és kihívásai

Satu Grünthal: Az anyanyelv és az irodalom tanítása a finn iskolákban

Bereznai Anja: Német nyelvjárások az óvodában

Mozaik

Szabó Éva: Tanóra-kutatási projekt és konferencia

Pachné Heltai Borbála: Jelnyelvek mint anyanyelvek: a kifejezés, a megismerés és az esély szabadsága

Postaláda

Szőke Máté – Melhardt Gergő: Az Eötvös Collegium és az Eötvös József Tanulmányi Verseny – Perspektíva és pedagógia

Szabó T. Annamária Ulla: Kötelező kedvencek vagy kedvenc kötelezők?

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–