Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


VII. évfolyam

2014. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Imre Angéla – Menyhárt Krisztina: Különböző műfajú szövegek temporális sajátosságai mai és 60 évvel ezelőtti gyermek beszélőknél

Simon Viktória: Modern kódkeveredés: az internetes nyelvhasználat hatásai fiatalok írásbeli fogalmazásaiban

Műhely

Keszy-Harmath Dániel: A Facebook használata az anyanyelvi nevelésben

Nagy Zsuzsanna – Rontó Luca: Az idegen szavak helyesírásának tanítása

Szemle

Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája (Chrappán Magdolna)

Adamikné Jászó Anna: Klasszikus magyar retorika (Bóna Judit)

Tempus Közalapítvány: Módszertani ötletgyűjtemény (Sáfrányné Molnár Mónika)

Kitekintő

Petres Csizmadia Gabriella: A Legere Irodalmi Verseny a szövegértés fejlesztésének szolgálatában

Beregszászi Anikó: Új témák, változó szemlélet

Mozaik

Heltainé Nagy Erzsébet: A nyelvi tanácsadás területei és újabb eszközei az MTA Nyelvtudományi Intézetében

N. Császi Ildikó: Beszámoló a III. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferenciáról

Eszéki Aliz: Beszámoló a VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciáról

Postaláda

Hétvári Andrea: Mesefonál, mesegyöngy

Magyari Sára: Az anyanyelv képe – csoportos kutatás a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–