Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


X. évfolyam

2017. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Horváth Viktória: Közlések grammatikai szerkesztettsége 6–9 éves gyermekek narratíváiban

Király Flóra: A tanári kérdezési stratégiák egyéni sajátosságai

Fülöp Károly: Esszészövegek grammatikai elemzése

Műhely

Heltai János Imre – Kulcsár Sándorné: A romani beszéd és az óvoda

Szentgyörgyi Rudolf: A kétszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 10 éve (2005–2015)

Szemle

Szikszainé Nagy Irma: Költészet és játék. A játékosság stíluslehetőségei a magyar költészetben (V. Raisz Rózsa)

Szántó Anna: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében (Bóna Judit)

Kitekintő

Tódor Erika-Mária – Dégi Zsuzsanna – Tankó Enikő: Beszámoló a csíkszeredai Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség című műhelykonferenciáról

Pap Johanna – Vaskó Ágnes: Hétvégi iskolák mint a magyarságtudat erősítésének a színterei a kanadai magyar diaszpórában

Mozaik

Papp István Gergely: Kreativitás és nyelvi tudatosság

Nagy Noémi: „Digitális tér”. Digitális Konferencia 2017

Postaláda

Kocsis Zsuzsanna: Anyanyelv és bábjátszatás

Petres László: A hintáról

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–