X. évfolyam

2017. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Horváth Viktória: Közlések grammatikai szerkesztettsége 6–9 éves gyermekek narratíváiban

Király Flóra: A tanári kérdezési stratégiák egyéni sajátosságai

Fülöp Károly: Esszészövegek grammatikai elemzése

Műhely

Heltai János Imre – Kulcsár Sándorné: A romani beszéd és az óvoda

Szentgyörgyi Rudolf: A kétszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 10 éve (2005–2015)

Szemle

Szikszainé Nagy Irma: Költészet és játék. A játékosság stíluslehetőségei a magyar költészetben (V. Raisz Rózsa)

Szántó Anna: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében (Bóna Judit)

Kitekintő

Tódor Erika-Mária – Dégi Zsuzsanna – Tankó Enikő: Beszámoló a csíkszeredai Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség című műhelykonferenciáról

Pap Johanna – Vaskó Ágnes: Hétvégi iskolák mint a magyarságtudat erősítésének a színterei a kanadai magyar diaszpórában

Mozaik

Papp István Gergely: Kreativitás és nyelvi tudatosság

Nagy Noémi: „Digitális tér”. Digitális Konferencia 2017

Postaláda

Kocsis Zsuzsanna: Anyanyelv és bábjátszatás

Petres László: A hintáról

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–