Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Kedves Olvasóink!

 

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat XVII. évfolyamának a 3. számából ajánlunk figyelmükbe néhány írást.


 

Tovább...


XVII. évfolyam

2024. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Steklács János: Az olvasási fluencia fogalma és jelentősége az olvasástanítás rendszerében. Egy feltáró kutatás elméleti háttere és a paradigmaváltás kérdései

Szenczi Beáta – Fejes József Balázs – Vígh Tibor – Hódi Ágnes – Tary Blanka: Javaslatok a szövegértés tantárgyakba ágyazott fejlesztéséhez – az olvasási motiváció támogatása II.

Szabó Gergely – Boda Kata – Marczell Soma – Bodó Csanád: Kollaboratív írás a tanárképzésben: egy részvételi pilotvizsgálat tanulságai

Műhely

Sz. Tóth László: Egy 10 éves vitaklub története és jó gyakorlatai

Major Tünde Kármen: Az érzelmi intelligencia fejlesztése az óvodai anyanyelvi nevelésben

Szemle

Horváth László: Gondolatok az Édes Anyanyelvünkről

Juhász Valéria: A beszédfejlődés segítése és a nyelvi tudatosság fejlesztése a sikeres olvasásért és tanulásért. Papír-ceruza-dobókocka játékgyűjteménnyel óvodásoknak és kisiskolásoknak (Hódi Ágnes –Tóth Edit)

Kitekintő

Istók Béla – Lőrincz Gábor – Török Tamás – Baka L. Patrik (szerk.): A helyesírás-tanítás aktuális kérdései (Ribná Barbara)

János Imre Heltai – Eszter Tarsoly: Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (Pazonyi Judit)

Mozaik

Fejes József Balázs: Bemutatkozik az MTA-SZTE Olvasás és Motiváció Kutatócsoport

Nagy Dóra: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig 3. – beszámoló egy gyermeknyelvi szakmai konferenciáról

Postaláda

Schirm Anita: Nyelvészet mindenkinek

Tóthné Eszes Éva: 30. jászsági helyesíró verseny

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–