Naptár

2023. április 27–29.

AHEA – American Hungarian Educators Association

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Kedves Olvasóink!

 

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat XV. évfolyamának a 4. számából ajánlunk figyelmükbe néhány írást.


 

Tovább...


XV. évfolyam

2022. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Sipos Zsóka: Szocioökonómiai sajátosságok hatása az olvasástechnika elsajátítására második évfolyamos tanulók vizsgálata alapján

Imrényi András: Az iskolai mondatelemzés: hogyan tovább?

Műhely

Boronkai Dóra: Játékalapú tanulás és anyanyelvi nevelés az alsófokú pedagógusképzésben

Gecsei Edit: Nyelvi örökségünk tanításáról: lehetőségek és tapasztalatok

Lovas Anett Csilla: Papírszínház – egy lehetséges eszköz az írásbeli szövegalkotás tanításában

Szemle

M. Korchmáros Valéria: A magyar nyelv alaktana. Elméleti leírás gyakorlatokkal (Sólyom Réka)

Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban: Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból (Jakab Dorottya)

Kitekintő

Jánk István – Sinkovics Balázs: Határokról határon innen és túlról – Beszámoló a 21. Élőnyelvi Konferenciáról

Váradi Krisztián: Tankönyvkutatás és tankönyvfordítás kétnyelvű környezetben

Mozaik

Márton Richárd – Vadnai Erika: A XXIX. Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia: A nyelvi napló mint problémaalapú gyakorlat

Postaláda

Antalné Szabó Ágnes: A Simonyi helyesírási verseny 25 évének emlékezetes pillanatai

Takács Judit: Beszámoló a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport 20 aktuális téma az anyanyelv-pedagógiában című műhelyéről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–