Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


II. évfolyam

2009. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Diószegi Endre: Az SDT tanítást és tanulást segítő tananyagrendszerének felépítése és felhasználása

Adamikné Jászó Anna: Retorikai gondolkodás és szövegértő olvasás II.

Jordanidisz Ágnes: A fonológiai tudatosság fejlődése az olvasástanulás időszakában

Műhely

Tóth Beatrix: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok alsó tagozatosok számára

Bácsi János – Sejtes Györgyi: Didaktikai útmutató a szövegértési feladatlapok összeállításához

Nagyházi Bernadette: Játsszunk mesét! – Szövegfeldolgozás a magyar mint idegen nyelvi órán

Szemle

Hargitai Katalin: SZÍNES anyanyelvi tankönyvcsomag az általános iskola 1. osztályainak (Gödri Enikő)

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek (Bíró Ferenc)

Obrusánszky Borbála főszerk.: Modern Iskola (Nagy Dezső)

Kitekintő

Győri János – Wakai Seiji – Horváth Krisztina: Anyanyelvtanítás Japánban

Kathryn I. Matthew – Felvégi Emese: Olvasástanár- és olvasásszakértő-mesterképzés az Amerikai Egyesült Államokban

Presér Ágnes Judit: Az interaktív tábla hatása az oktatásra – beszámoló egy angol projektről

Mozaik

Sáfrányné Molnár Mónika: Mérei Ferenc születésének 100. évfordulója jegyében

Hattyár Helga: I. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia

Juhász Kitti: Beszámoló A tudomány a közoktatásért című konferenciáról

Postaláda

Pintér Éva: Kommunikációs nevelés az óvodában

Sasvári Zsuzsanna: Nem mondhatunk le a fejlesztésről

Antaliné Miss Lilla: Sajátos nevelési igényű tanulók anyanyelvi képességfejlesztése

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–